Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Dátum: 22.10.2014
Miesto: Reštaurácia Čierny Orol, Liptovský Mikuláš
Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba komisií, mandátnej, volebnej, návrhovej, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie volebného a rokovacieho poriadku

4.      Správa o činnosti Predstavenstva za predchádzajúce funkčné obdobie

5.      Správa o činnosti Dozornej rady za predchádzajúce funkčné obdobie

6.      Správa o činnosti Disciplinárnej komisie za predchádzajúce funkčné obdobie

7.      Voľba predsedu OPK, členov predstavenstva OPK, predsedu dozornej rady a jej členov, predsedu disciplinárnej komisie a jej členov

8.      Voľba delegátov a náhradníka na 1. Výročný snem SPK dňa 6.12.2014, odporúčanie kandidátov do komisií SPK

9.      Schválenie  plánu hlavných úloh a investičných zámerov na nasledujúcich 5 rokov

10.  Diskusia

11.  Schválenie uznesenia

12.  Záver

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.