Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

V dňoch 24.-25. septembra 2016 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie – jubilejný 20. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka – medzinárodné majstrovstvá SR stavačov s udeľovaním titulu CACIT.

Organizátorom skúšok bola Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou v spolupráci s ústredím Slovenského poľovníckeho zväzu. Záštitu nad skúškami prevzal MUDr. Peter Chudík, predseda prešovského samosprávneho kraja. Centrum súťaže bolo v rekreačnom areáli Lysá Hora Vyšný Kazimír.

Poľné práce boli v Nižnom Hrušove, lesné disciplíny vo Vyšnom Kazimíre v Pozdišovskej pahorkatine a vodná práca sa konala na Domaši v Slovenskej Kajni.

Na tejto vrcholovej akcii sme mali česť privítať Ing. Ľubomíra Slimáka s manželkou, syna Kolomana Slimáka.

 

Hlavným rozhodcom bol predseda Kynologickej rady SPZ a SPK, prezident SKJ Ing. Jozef Jursa, CSc.

Rozhodcovia posudzovali v následnom zložení :

Veľké pole : Jozef Ruchovanský, Ivan Dugovič
Malé pole : MUDr. Ján Gunč, Štefan Siksa
Voda : MVDr. Jozef Antonič, Rastislav Macek
Les – farby : Ing. Miroslav Stanovský,CSc., Ing. Imrich Ruščák, Józef Marek Miśtal (PL)
Les – vlečky : Ľubomír Engler, Jan Toman (CZ)
Les – drobné : Jozef Kovács, Károly Konyecsni (HU)

Na Memoriál bolo prihlásených 25 psov, zúčastnilo sa 18 a skúšky úspešne ukončilo 17  zúčastnených. Z toho 6 psov v I. cene, 7 v II. cene a 4 psy v III. cene a jeden pes neobstál.

V náročných terénoch, ktoré preverili pripravenosť jednotlivých psov ale aj ich vodičov, či už po stránke výcviku, ale aj po stránke fyzickej sa víťazom Memoriálu Kolomana Slimáka SR 2016 s ocenením  CACT, CACIT a cenou za najlepšiu prácu v poli sa stal NKS Indi od Blavy s vodičom Tiborom Ruchovanským z Borského Mikuláša.

Na druhom mieste sa umiestnil NDrS AYKA Patrick Haus s vodičom Fehér Zsoltom z Maďarskej republiky, ktorý bol ocenený za najlepšiu prácu vo vode a titulom Res.CACIT a CACT.

Ako tretí v poradí bol taktiež maďarský vodič Bogdán Lajos so sukou NDrS Szántovai Uta , ktorý súčasne získal aj titul Res.CACT a cenu za najlepšiu prácu v lese.

Pre víťaza memoriálu venovala Slovenská poľovnícka komora guľovú zbraň od firmy M-HUNT s.r.o (www.m-hunt.sk).

V mene organizátorov súťaže by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa na tejto akcii sponzorsky podieľali, OkO SPZ vo Vranove nad Topľou, užívateľom jednotlivých poľovných za prepožičanie svojich revírov a v neposlednom rade Ing. Jozefovi Telepunovi, PhD. a Slavomírovi Kerestešovi, ktorí so svojim organizačným výborom odviedli veľmi veľa práce, aby na vysokej úrovni organizačne zabezpečili bezproblémový priebeh Memoriálu Kolomana Slimáka 2016.

Podrobné informácie sú v priloženej tabuľke.

2016_09_24 06_52_39-IMG_1297.jpg2016_09_24 07_14_48-IMG_1321.jpg2016_09_24 07_32_09-IMG_1414.jpg2016_09_24 07_32_33-IMG_1415.jpg2016_09_24 09_22_56-IMG_1483.jpg2016_09_24 09_45_34-IMG_1513.jpg2016_09_24 10_39_01-IMG_1523.jpg2016_09_25 17_24_34-WP_20160925_17_24_32_Pro.jpg2016_09_25 17_24_49-WP_20160925_17_24_49_Pro.jpg2016_09_25 17_25_23-WP_20160925_17_25_23_Pro.jpg2016_09_25 17_25_34-WP_20160925_17_25_33_Pro.jpg2016_09_25 17_25_40-WP_20160925_17_25_40_Pro.jpg2016_09_25 17_37_43-WP_20160925_17_37_42_Pro.jpg2016_09_25 17_37_49-WP_20160925_17_37_49_Pro.jpg2016_09_25 17_38_26-WP_20160925_17_38_26_Pro.jpg2016_09_25 17_38_32-WP_20160925_17_38_31_Pro.jpg2016_09_25 17_38_44-WP_20160925_17_38_43_Pro.jpg2016_09_25 17_38_47-WP_20160925_17_38_47_Pro.jpg2016_09_25 17_44_58-WP_20160925_17_44_58_Pro.jpg2016_09_25 17_45_09-WP_20160925_17_45_08_Pro.jpg2016_09_25 17_45_11-WP_20160925_17_45_11_Pro.jpg2016_09_25 17_45_14-WP_20160925_17_45_14_Pro.jpg

 

2016_09_23 16_51_57-IMG_7308.jpg2016_09_23 16_57_56-IMG_7309.jpg2016_09_23 17_00_12-IMG_7310.jpg2016_09_23 17_00_26-IMG_7311.jpg2016_09_23 17_27_16-IMG_7312.jpg2016_09_23 17_36_21-IMG_7314.jpg2016_09_23 17_37_56-IMG_7315.jpg2016_09_23 17_38_22-IMG_7316.jpg2016_09_23 17_38_40-IMG_7317.jpg2016_09_23 17_39_39-IMG_7318.jpg2016_09_23 17_41_06-IMG_7319.jpg2016_09_23 17_42_15-IMG_7320.jpg2016_09_23 17_44_29-IMG_7321.jpg2016_09_23 17_45_13-IMG_7322.jpg2016_09_23 17_45_57-IMG_7324.jpg2016_09_23 17_46_29-IMG_7325.jpg2016_09_23 17_47_32-IMG_7327.jpg2016_09_23 17_51_25-IMG_7328.jpg2016_09_23 17_51_52-IMG_7329.jpg2016_09_23 17_52_34-IMG_7330.jpg2016_09_23 17_53_46-IMG_7332.jpg2016_09_23 17_54_28-IMG_7333.jpg2016_09_23 17_56_54-IMG_7334.jpg2016_09_23 17_57_04-IMG_7335.jpg2016_09_23 17_57_16-IMG_7336.jpg2016_09_23 18_00_24-IMG_7337.jpg2016_09_23 18_00_38-IMG_7338.jpg2016_09_23 18_01_14-IMG_7339.jpg2016_09_23 18_01_37-IMG_7340.jpg2016_09_23 18_02_23-IMG_7341.jpg2016_09_23 18_03_06-IMG_7343.jpg2016_09_23 18_04_15-IMG_7344.jpg2016_09_23 18_06_04-IMG_7345.jpg2016_09_23 18_06_46-IMG_7346.jpg2016_09_23 18_07_23-IMG_7347.jpg2016_09_23 18_07_47-IMG_7348.jpg2016_09_23 18_08_23-IMG_7349.jpg2016_09_23 18_10_49-IMG_7350.jpg2016_09_23 18_11_04-IMG_7351.jpg2016_09_23 18_11_28-IMG_7352.jpg2016_09_23 18_11_39-IMG_7353.jpg2016_09_23 18_13_06-IMG_7355.jpg2016_09_23 18_14_10-IMG_7356.jpg2016_09_23 18_15_50-IMG_7358.jpg2016_09_23 18_16_28-IMG_7359.jpg2016_09_23 18_16_39-IMG_7360.jpg2016_09_23 18_16_49-IMG_7361.jpg2016_09_23 18_17_23-IMG_7362.jpg2016_09_23 18_19_36-IMG_7363.jpg2016_09_23 18_19_57-IMG_7364.jpg2016_09_23 18_22_41-IMG_7365.jpg2016_09_23 18_24_31-IMG_7367 (2).jpg2016_09_23 18_29_43-IMG_7368.jpg2016_09_23 18_32_57-IMG_7369 (2).jpg2016_09_23 18_32_57-IMG_7369.jpg2016_09_23 18_33_30-IMG_7370.jpg2016_09_23 18_34_32-IMG_7371.jpg2016_09_23 18_35_13-IMG_7372.jpg2016_09_23 18_37_24-IMG_7373.jpg2016_09_23 18_41_27-IMG_7374.jpg2016_09_23 18_41_54-IMG_7375.jpg2016_09_23 18_42_18-IMG_7376.jpg2016_09_23 18_42_39-IMG_7377.jpg2016_09_23 18_48_32-IMG_7378.jpg2016_09_23 19_10_49-IMG_7379.jpg2016_09_23 19_10_57-IMG_7380.jpg2016_09_23 19_13_54-IMG_7381 (2).jpg2016_09_23 19_26_12-IMG_7382.jpg2016_09_23 19_26_20-IMG_7383.jpg2016_09_23 19_32_49-IMG_7386.jpg2016_09_23 19_33_31-IMG_7388.jpg2016_09_23 19_33_48-IMG_7389.jpg2016_09_23 19_35_01-IMG_7390.jpg2016_09_23 19_35_11-IMG_7391.jpg2016_09_23 19_35_41-IMG_7392.jpg2016_09_23 19_36_23-IMG_7394.jpg2016_09_23 19_36_55-IMG_7395.jpg2016_09_23 19_37_25-IMG_7396.jpg2016_09_23 19_37_35-IMG_7397.jpg2016_09_23 19_37_48-IMG_7398.jpg2016_09_23 19_38_53-IMG_7401.jpg2016_09_23 19_39_12-IMG_7402.jpg2016_09_23 19_39_34-IMG_7403.jpg2016_09_23 19_39_42-IMG_7404.jpg2016_09_23 19_40_08-IMG_7406.jpg2016_09_23 19_40_21-IMG_7407.jpg2016_09_23 19_40_50-IMG_7408.jpg2016_09_23 19_41_29-IMG_7410.jpg2016_09_23 19_41_44-IMG_7411.jpg2016_09_23 19_41_57-IMG_7412.jpg2016_09_23 19_42_41-IMG_7413.jpg2016_09_23 19_42_51-IMG_7414.jpg2016_09_23 19_43_43-IMG_7416.jpg2016_09_23 19_44_00-IMG_7417.jpg2016_09_23 19_44_08-IMG_7418.jpg2016_09_23 19_44_44-IMG_7419.jpg2016_09_23 19_46_00-IMG_7421.jpg2016_09_23 19_46_21-IMG_7422.jpg2016_09_23 19_46_28-IMG_7423.jpg2016_09_23 19_46_44-IMG_7424.jpg2016_09_23 19_47_48-IMG_7426.jpg2016_09_23 19_48_37-IMG_7427.jpg2016_09_23 19_49_06-IMG_7428.jpg2016_09_23 19_50_19-IMG_7429.jpg2016_09_23 19_50_50-IMG_7430.jpg2016_09_23 19_51_15-IMG_7431 (2).jpg2016_09_23 19_51_15-IMG_7431.jpg2016_09_23 19_51_51-IMG_7433.jpg2016_09_23 19_52_06-IMG_7434.jpg2016_09_23 19_52_30-IMG_7435.jpg2016_09_23 19_53_04-IMG_7437.jpg2016_09_23 19_53_15-IMG_7438.jpg2016_09_23 19_53_43-IMG_7439.jpg2016_09_23 19_53_56-IMG_7440.jpg2016_09_23 19_54_05-IMG_7441.jpg2016_09_23 19_54_25-IMG_7442.jpg2016_09_23 19_55_11-IMG_7444.jpg2016_09_23 19_55_19-IMG_7445.jpg2016_09_23 19_55_36-IMG_7446.jpg2016_09_23 19_55_44-IMG_7447.jpg2016_09_23 19_55_58-IMG_7448.jpg2016_09_23 19_56_08-IMG_7449.jpg2016_09_23 19_56_27-IMG_7450.jpg2016_09_23 19_56_47-IMG_7451.jpg2016_09_23 19_57_00-IMG_7452.jpg2016_09_23 19_57_19-IMG_7453.jpg2016_09_23 19_57_40-IMG_7454.jpg2016_09_23 19_58_06-IMG_7455.jpg2016_09_23 19_58_53-IMG_7457.jpg2016_09_23 19_59_08-IMG_7458.jpg2016_09_23 20_06_43-IMG_7459.jpg2016_09_23 20_06_55-IMG_7460.jpg2016_09_23 20_07_08-IMG_7461.jpg2016_09_23 20_07_16-IMG_7462.jpg2016_09_23 20_07_35-IMG_7464.jpg2016_09_23 20_08_08-IMG_7466.jpg2016_09_23 20_08_36-IMG_7469.jpg2016_09_23 20_08_54-IMG_7470.jpg2016_09_23 20_09_10-IMG_7472.jpg2016_09_23 20_09_18-IMG_7473.jpg2016_09_23 20_09_34-IMG_7474.jpg2016_09_23 20_09_45-IMG_7475.jpg2016_09_23 20_09_56-IMG_7476.jpg2016_09_23 20_10_09-IMG_7477.jpg2016_09_23 20_10_17-IMG_7478.jpg2016_09_23 20_10_32-IMG_7479.jpg2016_09_23 20_12_12-IMG_7485.jpg2016_09_23 20_12_25-IMG_7486.jpg2016_09_23 20_12_36-IMG_7487.jpg2016_09_23 20_12_53-IMG_7489.jpg2016_09_23 20_13_01-IMG_7490.jpg2016_09_23 20_30_07-IMG_7491.jpg2016_09_23 20_30_35-IMG_7492 (2).jpg2016_09_23 20_31_12-IMG_7493.jpg2016_09_23 20_31_29-IMG_7494.jpg2016_09_23 20_31_46-IMG_7495.jpg2016_09_23 20_32_58-IMG_7496.jpg2016_09_23 20_33_18-IMG_7497.jpg2016_09_23 20_33_42-IMG_7498.jpg2016_09_23 20_34_22-IMG_7499.jpg2016_09_23 20_34_42-IMG_7500.jpg2016_09_23 20_35_10-IMG_7501.jpg2016_09_23 21_09_32-IMG_7502.jpg2016_09_23 21_10_14-IMG_7504.jpg2016_09_23 21_10_25-IMG_7505.jpg2016_09_24 09_57_04-IMG_7534.jpg

2016_09_24 07_58_39-IMG_7506.jpg2016_09_24 07_58_55-IMG_7507.jpg2016_09_24 07_59_06-IMG_7508.jpg2016_09_24 08_02_49-IMG_7509.jpg2016_09_24 08_08_48-IMG_7510.jpg2016_09_24 08_09_03-IMG_7511.jpg2016_09_24 08_10_54-IMG_7512 (2).jpg2016_09_24 08_10_54-IMG_7512.jpg2016_09_24 08_26_43-IMG_7513.jpg2016_09_24 08_26_54-IMG_7514.jpg2016_09_24 08_31_36-IMG_7515.jpg2016_09_24 08_31_43-IMG_7516.jpg2016_09_24 08_31_55-IMG_7517.jpg2016_09_24 09_41_44-IMG_7518.jpg2016_09_24 09_41_58-IMG_7519.jpg2016_09_24 09_42_49-IMG_7520.jpg2016_09_24 09_42_56-IMG_7521.jpg2016_09_24 09_43_06-IMG_7522.jpg2016_09_24 09_43_14-IMG_7523.jpg2016_09_24 09_43_24-IMG_7524.jpg2016_09_24 09_45_33-IMG_7525.jpg2016_09_24 09_52_01-IMG_7526.jpg2016_09_24 09_52_43-IMG_7527.jpg2016_09_24 09_54_03-IMG_7528.jpg2016_09_24 09_54_42-IMG_7529.jpg2016_09_24 09_54_53-IMG_7530.jpg2016_09_24 09_55_46-IMG_7531.jpg2016_09_24 09_55_50-IMG_7532.jpg2016_09_24 09_55_56-IMG_7533.jpg2016_09_24 09_57_04-IMG_7534.jpg2016_09_24 10_07_07-IMG_7536.jpg2016_09_24 10_07_13-IMG_7537.jpg2016_09_24 10_08_50-IMG_7538.jpg2016_09_24 10_09_01-IMG_7539.jpg2016_09_24 10_09_14-IMG_7540.jpg2016_09_24 10_09_27-IMG_7541.jpg2016_09_24 10_09_48-IMG_7542.jpg2016_09_24 10_10_20-IMG_7543.jpg2016_09_24 10_10_36-IMG_7545.jpg2016_09_24 10_10_45-IMG_7546.jpg2016_09_24 10_11_04-IMG_7547.jpg2016_09_24 10_11_50-IMG_7548.jpg2016_09_24 10_32_14-IMG_7549.jpg2016_09_24 10_35_13-IMG_7551.jpg2016_09_24 10_35_17-IMG_7552.jpg2016_09_24 10_37_02-IMG_7553.jpg2016_09_24 10_57_17-IMG_7555.jpg2016_09_24 10_57_36-IMG_7556.jpg2016_09_24 10_57_41-IMG_7557.jpg2016_09_24 10_59_15-IMG_7558.jpg2016_09_24 11_02_18-IMG_7559.jpg2016_09_24 11_03_11-IMG_7560.jpg2016_09_24 11_03_46-IMG_7561.jpg2016_09_24 11_04_00-IMG_7562.jpg2016_09_24 11_05_52-IMG_7563.jpg2016_09_24 11_08_17-IMG_7564.jpg2016_09_24 11_08_31-IMG_7565.jpg2016_09_24 11_09_31-IMG_7566.jpg2016_09_24 11_09_35-IMG_7567.jpg2016_09_24 11_09_40-IMG_7568.jpg2016_09_24 11_09_47-IMG_7569.jpg2016_09_24 11_10_21-IMG_7570.jpg2016_09_24 11_10_27-IMG_7571.jpg2016_09_24 11_10_52-IMG_7572.jpg2016_09_24 11_10_59-IMG_7573.jpg2016_09_24 11_11_09-IMG_7574.jpg2016_09_24 11_11_18-IMG_7575.jpg2016_09_24 11_11_52-IMG_7576.jpg2016_09_24 11_19_22-IMG_7577.jpg2016_09_24 11_27_42-IMG_7579.jpg2016_09_24 11_27_46-IMG_7580.jpg2016_09_24 11_27_55-IMG_7581.jpg2016_09_24 11_28_12-IMG_7582.jpg2016_09_24 11_29_38-IMG_7584.jpg2016_09_24 11_29_46-IMG_7585.jpg2016_09_24 11_36_09-IMG_7586.jpg2016_09_24 11_36_54-IMG_7587.jpg2016_09_24 11_42_52-IMG_7588.jpg2016_09_24 11_49_23-IMG_7589.jpg2016_09_24 11_49_37-IMG_7590.jpg2016_09_24 12_42_57-IMG_7591.jpg2016_09_24 12_43_07-IMG_7592.jpg2016_09_24 12_43_15-IMG_7593.jpg2016_09_24 12_43_24-IMG_7594.jpg2016_09_24 12_44_06-IMG_7595 (2).jpg2016_09_24 12_44_06-IMG_7595.jpg2016_09_24 12_44_16-IMG_7596.jpg2016_09_24 12_44_27-IMG_7597.jpg2016_09_24 12_44_40-IMG_7598 (2).jpg2016_09_24 12_44_46-IMG_7599.jpg2016_09_24 12_45_11-IMG_7600.jpg2016_09_24 12_45_34-IMG_7601.jpg2016_09_24 12_46_48-IMG_7602.jpg2016_09_24 12_46_57-IMG_7603.jpg2016_09_24 12_48_23-IMG_7604.jpg2016_09_24 12_48_26-IMG_7605.jpg2016_09_24 12_48_36-IMG_7606.jpg2016_09_24 12_48_44-IMG_7607.jpg2016_09_24 12_49_18-IMG_7609.jpg2016_09_24 12_49_28-IMG_7610.jpg2016_09_24 12_50_45-IMG_7611.jpg2016_09_24 12_51_05-IMG_7612.jpg2016_09_24 12_51_24-IMG_7613.jpg2016_09_24 12_51_31-IMG_7614.jpg2016_09_24 12_51_39-IMG_7615.jpg2016_09_24 12_51_48-IMG_7616.jpg2016_09_24 12_52_19-IMG_7617.jpg2016_09_24 12_52_24-IMG_7618.jpg2016_09_24 12_52_29-IMG_7619.jpg2016_09_24 12_52_36-IMG_7620.jpg2016_09_24 12_52_48-IMG_7621.jpg2016_09_24 12_52_53-IMG_7622.jpg2016_09_24 12_53_55-IMG_7624.jpg2016_09_24 12_54_45-IMG_7625.jpg2016_09_24 12_54_50-IMG_7626.jpg2016_09_24 12_54_59-IMG_7627.jpg2016_09_24 12_55_03-IMG_7628.jpg2016_09_24 12_56_10-IMG_7629.jpg2016_09_24 12_56_31-IMG_7630.jpg2016_09_24 12_56_46-IMG_7631.jpg2016_09_24 12_56_53-IMG_7632.jpg2016_09_24 12_57_06-IMG_7633 (2).jpg2016_09_24 12_57_06-IMG_7633.jpg2016_09_24 12_57_27-IMG_7634.jpg2016_09_24 12_57_36-IMG_7635.jpg2016_09_24 12_57_46-IMG_7636.jpg2016_09_24 12_59_53-IMG_7637.jpg2016_09_24 13_00_08-IMG_7638.jpg2016_09_24 13_00_15-IMG_7639.jpg2016_09_24 13_00_23-IMG_7640.jpg2016_09_24 13_00_27-IMG_7641.jpg2016_09_24 13_00_42-IMG_7642.jpg2016_09_24 13_00_47-IMG_7643.jpg2016_09_24 13_01_08-IMG_7644.jpg2016_09_24 13_44_07-IMG_7645.jpg2016_09_24 13_44_31-IMG_7646.jpg2016_09_24 13_45_25-IMG_7647.jpg2016_09_24 13_46_02-IMG_7648.jpg2016_09_24 13_46_57-IMG_7649.jpg2016_09_24 13_48_12-IMG_7652 (2).jpg2016_09_24 13_48_35-IMG_7653.jpg2016_09_24 13_51_21-IMG_7655 (2).jpg2016_09_24 13_52_28-IMG_7656.jpg2016_09_24 13_53_00-IMG_7657.jpg2016_09_24 13_53_16-IMG_7658.jpg2016_09_24 13_58_39-IMG_7659.jpg2016_09_24 13_59_06-IMG_7660.jpg2016_09_24 13_59_30-IMG_7661.jpg2016_09_24 13_59_47-IMG_7662.jpg2016_09_24 13_59_57-IMG_7663.jpg2016_09_24 14_00_54-IMG_7664.jpg2016_09_24 14_01_06-IMG_7665.jpg2016_09_24 14_01_35-IMG_7666.jpg2016_09_24 14_01_47-IMG_7667.jpg2016_09_24 14_02_26-IMG_7668.jpg2016_09_24 14_02_41-IMG_7669.jpg2016_09_24 14_03_37-IMG_7670.jpg2016_09_24 14_05_44-IMG_7671.jpg2016_09_24 14_05_53-IMG_7672.jpg2016_09_24 18_41_50-IMG_7676.jpg2016_09_24 18_54_18-IMG_7677.jpg2016_09_24 18_54_38-IMG_7679.jpg2016_09_24 18_55_29-IMG_7682.jpg2016_09_24 18_55_58-IMG_7683.jpg2016_09_24 18_58_20-IMG_7684.jpg2016_09_24 18_58_45-IMG_7685.jpg2016_09_24 18_58_59-IMG_7686.jpg2016_09_24 18_59_31-IMG_7687.jpg2016_09_24 18_59_43-IMG_7688.jpg2016_09_24 18_59_56-IMG_7689.jpg2016_09_24 19_00_02-IMG_7690.jpg2016_09_24 19_00_56-IMG_7691.jpg2016_09_24 19_01_29-IMG_7692.jpg2016_09_24 19_02_00-IMG_7693.jpg2016_09_24 19_03_18-IMG_7694.jpg2016_09_24 19_40_31-IMG_7695.jpg2016_09_24 19_40_44-IMG_7696.jpg2016_09_24 19_41_33-IMG_7697.jpg2016_09_24 19_41_39-IMG_7698.jpg2016_09_24 19_56_16-IMG_7700.jpg2016_09_24 20_29_04-IMG_7701.jpg2016_09_24 20_29_30-IMG_7702.jpg2016_09_24 20_29_39-IMG_7703.jpg2016_09_24 20_30_15-IMG_7704.jpg2016_09_24 20_30_29-IMG_7705.jpg2016_09_24 20_56_41-IMG_7707.jpg2016_09_24 20_56_55-IMG_7708.jpg2016_09_24 20_57_12-IMG_7709.jpg2016_09_24 21_11_00-IMG_7710.jpg2016_09_24 21_11_54-IMG_7714.jpg2016_09_24 22_09_20-IMG_7716.jpg2016_09_24 22_09_30-IMG_7717.jpg2016_09_24 22_09_53-IMG_7719.jpg

2016_09_25 08_03_30-IMG_7723.jpg2016_09_25 08_03_40-IMG_7724.jpg2016_09_25 08_03_55-IMG_7725.jpg2016_09_25 08_04_13-IMG_7726.jpg2016_09_25 08_04_34-IMG_7727.jpg2016_09_25 08_04_44-IMG_7728.jpg2016_09_25 08_04_58-IMG_7729.jpg2016_09_25 08_05_18-IMG_7730.jpg2016_09_25 08_05_27-IMG_7731.jpg2016_09_25 08_05_55-IMG_7732.jpg2016_09_25 08_06_20-IMG_7733.jpg2016_09_25 08_13_27-IMG_7736.jpg2016_09_25 08_31_34-IMG_7738.jpg2016_09_25 08_31_50-IMG_7739.jpg2016_09_25 08_32_00-IMG_7740.jpg2016_09_25 08_32_04-IMG_7741.jpg2016_09_25 08_32_11-IMG_7742.jpg2016_09_25 08_32_23-IMG_7743.jpg2016_09_25 08_32_28-IMG_7744.jpg2016_09_25 08_32_43-IMG_7745.jpg2016_09_25 08_35_24-IMG_7746.jpg2016_09_25 08_35_46-IMG_7747.jpg2016_09_25 08_36_11-IMG_7748.jpg2016_09_25 08_36_50-IMG_7750.jpg2016_09_25 08_37_01-IMG_7751.jpg2016_09_25 08_37_20-IMG_7752.jpg2016_09_25 08_37_48-IMG_7753.jpg2016_09_25 08_38_20-IMG_7754.jpg2016_09_25 08_39_19-IMG_7756.jpg2016_09_25 08_39_27-IMG_7757.jpg2016_09_25 08_39_53-IMG_7758.jpg2016_09_25 08_40_03-IMG_7759.jpg2016_09_25 08_40_15-IMG_7760.jpg2016_09_25 08_40_30-IMG_7762.jpg2016_09_25 08_40_44-IMG_7763.jpg2016_09_25 08_41_07-IMG_7765.jpg2016_09_25 08_41_14-IMG_7766.jpg2016_09_25 08_41_20-IMG_7767.jpg2016_09_25 08_41_25-IMG_7768.jpg2016_09_25 08_41_29-IMG_7769.jpg2016_09_25 08_42_01-IMG_7770.jpg2016_09_25 08_42_06-IMG_7771.jpg2016_09_25 08_42_10-IMG_7772.jpg2016_09_25 08_42_21-IMG_7773.jpg2016_09_25 08_42_42-IMG_7775.jpg2016_09_25 08_43_20-IMG_7776.jpg2016_09_25 08_43_29-IMG_7777.jpg2016_09_25 08_43_44-IMG_7778.jpg2016_09_25 08_43_56-IMG_7779.jpg2016_09_25 08_44_05-IMG_7780.jpg2016_09_25 08_44_15-IMG_7781.jpg2016_09_25 08_44_45-IMG_7783.jpg2016_09_25 08_44_59-IMG_7784.jpg2016_09_25 08_45_18-IMG_7785.jpg2016_09_25 08_45_30-IMG_7786.jpg2016_09_25 08_45_46-IMG_7788.jpg2016_09_25 08_46_21-IMG_7790.jpg2016_09_25 08_46_25-IMG_7791.jpg2016_09_25 08_46_45-IMG_7792.jpg2016_09_25 08_50_31-IMG_7794.jpg2016_09_25 08_52_16-IMG_7795.jpg2016_09_25 09_47_06-IMG_7797.jpg2016_09_25 09_47_49-IMG_7798.jpg2016_09_25 09_47_55-IMG_7799.jpg2016_09_25 09_48_16-IMG_7800.jpg2016_09_25 09_48_27-IMG_7801.jpg2016_09_25 09_50_11-IMG_7802.jpg2016_09_25 09_50_28-IMG_7803.jpg2016_09_25 09_50_46-IMG_7804.jpg2016_09_25 09_50_59-IMG_7806.jpg2016_09_25 09_51_46-IMG_7807.jpg2016_09_25 09_52_56-IMG_7809.jpg2016_09_25 09_53_08-IMG_7810.jpg2016_09_25 10_10_06-IMG_7811.jpg2016_09_25 10_10_17-IMG_7812.jpg2016_09_25 10_10_36-IMG_7813.jpg2016_09_25 10_13_30-IMG_7815.jpg2016_09_25 10_14_52-IMG_7816.jpg2016_09_25 10_16_10-IMG_7817.jpg2016_09_25 10_16_59-IMG_7818.jpg2016_09_25 10_17_13-IMG_7819.jpg2016_09_25 10_19_08-IMG_7820.jpg2016_09_25 10_20_53-IMG_7824.jpg2016_09_25 10_21_44-IMG_7825.jpg2016_09_25 10_21_53-IMG_7826.jpg2016_09_25 10_22_01-IMG_7827.jpg2016_09_25 10_25_24-IMG_7829.jpg2016_09_25 10_25_34-IMG_7830.jpg2016_09_25 10_25_54-IMG_7832.jpg2016_09_25 10_28_02-IMG_7835.jpg2016_09_25 10_29_36-IMG_7836.jpg2016_09_25 10_30_07-IMG_7837.jpg2016_09_25 10_30_31-IMG_7838.jpg2016_09_25 10_30_37-IMG_7839.jpg2016_09_25 13_34_58-IMG_7840.jpg2016_09_25 14_50_33-IMG_7841.jpg2016_09_25 14_52_11-IMG_7842.jpg2016_09_25 17_00_17-IMG_7843.jpg2016_09_25 17_01_54-IMG_7844.jpg2016_09_25 17_02_06-IMG_7845.jpg2016_09_25 17_02_15-IMG_7846.jpg2016_09_25 17_02_26-IMG_7847.jpg2016_09_25 17_02_34-IMG_7848.jpg2016_09_25 17_02_52-IMG_7849.jpg2016_09_25 17_03_12-IMG_7850.jpg2016_09_25 17_03_32-IMG_7851.jpg2016_09_25 17_03_38-IMG_7852.jpg2016_09_25 17_03_52-IMG_7853.jpg2016_09_25 17_05_13-IMG_7855.jpg2016_09_25 17_07_19-IMG_7856.jpg2016_09_25 17_09_37-IMG_7858.jpg2016_09_25 17_09_44-IMG_7859.jpg2016_09_25 17_12_24-IMG_7860.jpg2016_09_25 17_12_30-IMG_7861.jpg2016_09_25 17_12_43-IMG_7862.jpg2016_09_25 17_12_54-IMG_7863.jpg2016_09_25 17_18_38-IMG_7865.jpg2016_09_25 17_20_37-IMG_7866.jpg2016_09_25 17_22_32-IMG_7867.jpg2016_09_25 17_22_35-IMG_7868.jpg2016_09_25 17_23_15-IMG_7869.jpg2016_09_25 17_23_24-IMG_7870.jpg2016_09_25 17_23_29-IMG_7871.jpg2016_09_25 17_23_37-IMG_7872.jpg2016_09_25 17_23_46-IMG_7873.jpg2016_09_25 17_24_24-IMG_7875.jpg2016_09_25 17_24_28-IMG_7876.jpg2016_09_25 17_25_07-IMG_7878.jpg2016_09_25 17_25_26-IMG_7880.jpg2016_09_25 17_25_38-IMG_7881.jpg2016_09_25 17_25_58-IMG_7882.jpg2016_09_25 17_26_01-IMG_7883.jpg2016_09_25 17_26_05-IMG_7884.jpg2016_09_25 17_26_14-IMG_7885.jpg2016_09_25 17_26_35-IMG_7886.jpg2016_09_25 17_26_40-IMG_7887.jpg2016_09_25 17_27_09-IMG_7889.jpg2016_09_25 17_27_18-IMG_7890.jpg2016_09_25 17_27_22-IMG_7891.jpg2016_09_25 17_27_57-IMG_7892.jpg2016_09_25 17_28_07-IMG_7893.jpg2016_09_25 17_28_10-IMG_7894.jpg2016_09_25 17_28_22-IMG_7896.jpg2016_09_25 17_28_41-IMG_7897.jpg2016_09_25 17_28_53-IMG_7898.jpg2016_09_25 17_28_58-IMG_7899.jpg2016_09_25 17_29_33-IMG_7900.jpg2016_09_25 17_29_39-IMG_7901.jpg2016_09_25 17_29_44-IMG_7902.jpg2016_09_25 17_30_22-IMG_7903.jpg2016_09_25 17_30_28-IMG_7904.jpg2016_09_25 17_30_57-IMG_7905.jpg2016_09_25 17_31_04-IMG_7906.jpg2016_09_25 17_31_08-IMG_7907.jpg2016_09_25 17_31_40-IMG_7908.jpg2016_09_25 17_31_50-IMG_7909.jpg2016_09_25 17_31_54-IMG_7910.jpg2016_09_25 17_32_27-IMG_7911.jpg2016_09_25 17_32_38-IMG_7912.jpg2016_09_25 17_32_42-IMG_7913.jpg2016_09_25 17_38_26-IMG_7914.jpg2016_09_25 17_38_32-IMG_7915.jpg2016_09_25 17_38_42-IMG_7916.jpg2016_09_25 17_39_02-IMG_7917.jpg2016_09_25 17_40_36-IMG_7919.jpg2016_09_25 17_40_41-IMG_7920.jpg2016_09_25 17_42_37-IMG_7921.jpg2016_09_25 17_42_42-IMG_7922.jpg

 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledková_listina_MKS_2016.pdf)Výsledková_listina_MKS_2016.pdf[Výsledková listina]556 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.