Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

CELOŠTÁTNA POĽOVNÍCKA VÝSTAVA

POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2016 

ZÍSKALA ZÁŠTITU

HISTORICKY PRVÉHO SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA V RADE EÚ

 

Slovenská poľovnícka komora sa na základe uverejnenej výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zapojila do projektu o získanie záštity predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) nad celoštátnou poľovníckou výstavou s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2016, ktorá sa uskutoční v termíne 9.-12. júna  2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2016, bola Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uznaná ako projekt výnimočného kultúrneho, vzdelávacieho, profesijného charakteru, a je hodná reprezentácie Slovenska v Rade EÚ (SK PRES)  o to viac, že Slovenská republika predsedá Rade EÚ historicky prvý krát. Predsedníctvo považujeme za udalosť celospoločenského významu a jedinečnú príležitosť predstaviť to najlepšie z našej kultúry.

Cieľom záštity je podpora výnimočných kultúrnych, vzdelávacích, profesijných, športových, charitatívnych a ďalších podujatína miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni prispievajúcich k naplneniu cieľov SK PRES.

Pre slovenské poľovníctvo je získanie záštity SK PRES veľký a prelomový úspech, nakoľko sa zvýši národné i medzinárodné povedomie - nie len o samotnejvýstave,ale aj poľovníckej kultúre na Slovensku, o prírodnom bohatstve našej krajiny a hlavne o práci našich poľovníkov v prospech prírody a jej zachovania ako prírodného dedičstva Slovenska pre ďalšie generácie.

Udelenie samotnej záštity SK PRES predstavuje formu nefinančnej spolupráce, podujatie budepropagované prostredníctvom online komunikačných kanálov MZVaEZ SR a SK PRES.

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD