Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

CELOŠTÁTNA POĽOVNÍCKA VÝSTAVA

POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2016 

ZÍSKALA ZÁŠTITU

HISTORICKY PRVÉHO SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA V RADE EÚ

 

Slovenská poľovnícka komora sa na základe uverejnenej výzvy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zapojila do projektu o získanie záštity predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) nad celoštátnou poľovníckou výstavou s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2016, ktorá sa uskutoční v termíne 9.-12. júna  2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2016, bola Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uznaná ako projekt výnimočného kultúrneho, vzdelávacieho, profesijného charakteru, a je hodná reprezentácie Slovenska v Rade EÚ (SK PRES)  o to viac, že Slovenská republika predsedá Rade EÚ historicky prvý krát. Predsedníctvo považujeme za udalosť celospoločenského významu a jedinečnú príležitosť predstaviť to najlepšie z našej kultúry.

Cieľom záštity je podpora výnimočných kultúrnych, vzdelávacích, profesijných, športových, charitatívnych a ďalších podujatína miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni prispievajúcich k naplneniu cieľov SK PRES.

Pre slovenské poľovníctvo je získanie záštity SK PRES veľký a prelomový úspech, nakoľko sa zvýši národné i medzinárodné povedomie - nie len o samotnejvýstave,ale aj poľovníckej kultúre na Slovensku, o prírodnom bohatstve našej krajiny a hlavne o práci našich poľovníkov v prospech prírody a jej zachovania ako prírodného dedičstva Slovenska pre ďalšie generácie.

Udelenie samotnej záštity SK PRES predstavuje formu nefinančnej spolupráce, podujatie budepropagované prostredníctvom online komunikačných kanálov MZVaEZ SR a SK PRES.

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.