Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Predchádzajúci víkend sa niesol v znamení poľovníckej streľby na súťaži Majstrovstiev oblasti – Západ, Stred a Východ v disciplínach batéria, oblúkové strelište a malokalibrovkový štvorboj. Ako sa darilo strelcom z vašich oblastí sa môžete dočítať v krátkom zhodnotení organizátorov a z priložených výsledkových listinách.

Majstrovstvá oblasti - Západ

4.júna 2017 sa na strelnici ŠSK v Malackách uskutočnili po prvý raz oblastné majstrovstvá organizované Slovenskou poľovníckou komorou v streleckej disciplíne M 800  – t.j.  80 výstrelov malokalibrovou zbraňou na 8 terčov v štyroch polohách. Malačania sa ukázali ako dobrí organizátori, keď časovo aj technicky náročnú súťaž zvládli k spokojnosti účastníkov aj delegáta Streleckej komisie SPK Ing. Kováčika.

Na 20 stanovištiach súčasne svoje výkony prezentovalo celkovo 48  strelcov, väčšinou postupujúcich z okresných súťaží konaných na území  bývalého západoslovenského kraja. Preteky priniesli kvalitné strelecké výkony a boli dramatické až do konca. Robert Szabó z Komárna a Marián Forró z Trnavy dosiahli po 80 výstreloch rovnaký výsledok 798 b. A tak o víťazovi musel rozhodnúť rozstrel - 10 výstrelov na diviaka za 3 minúty. V ňom zvíťazil  Róbert Szabó, keď nastrieľal úžasných 99 bodov, čo bolo ale len o bod viac ako dosiahol Marián Forró. Na treťom mieste skončil Štefan Flux ml. zo Skalice 790 b., pred Ivanom Bednárom z Topoľčian 788 b.  a Malačanom Danielom Jurkovičom 787 b. V súťaži družstiev vyhrali strelci z Komárna 2371 b. pred strelcami zo Skalice 2362 b. a Malaciek 2347 b. Medzi veteránmi / nad 55 rokov/ najlepšie nastrieľali  Viliam Kocsis z Komárna  a  Ján Uhrinec  z Gbelov rovnako po 787b. a o víťazovi taktiež rozhodoval rozstrel. V ňom jednoznačne zvíťazil Kocsis s 95bodmi k 66 bodom. Na treťom mieste skončil Daniel Matečný z Trenčína 783 b a na štvrtom Marián Haramia z Malaciek 775 b.      
Pamätné poháre pre víťazov venované SPK a OPK Malacky a taktiež účastnícke ceny potešili najlepších a chutný poľovnícky guláš od kuchárskeho majstra p. Beitla všetkých.  

Majstrovstvá oblasti - Západ v disciplínach B-100 a OS-80 sa budú konať už tento víkend 10.6.2017 na strelnici Trnava-Štrky.

M. Merc

20170604_093338.jpg20170604_155127.jpgDSCN0668.jpgDSCN0672.jpgDSCN0675.jpgDSCN0679.jpgDSCN0686.jpgDSCN0692.jpgDSCN0694.jpgDSCN0700.jpgDSCN0715.jpgDSCN0727.jpgDSCN0730.jpgDSCN0736.jpg

Majstrovstvá oblasti - Stred

Za pekného letného počasia sa cez víkend v dňoch 3. - 4. júna uskutočnili Majstrovstvá oblasti - Stred na strelnici SNP v Sielnici. Preteky sa uskutočnili podľa vydaných propozícii a novelizovaného streleckého poriadku SPK. Súťaž otvoril predseda SK SPK Ing. Rudolf Huliak, ktorý privítal čestného hosťa Ing. Alojza Riška, viceprezidenta pre organizáciu riadenia poľovníctva SPK. Orgnaizačný výbor OPK Zvolen privítal súťažiacich a oboznámil ich s pribehom súťaže. Preteky boli rozdelené do dvoch dní, kde v sobotu sa strieľali disciplíny brokové a v nedeľu sa súťažilo v streľbe z malokalibrovky. V sobotu prebiehala súťaž na dvoch oblúkových strelištiach zároveň a tiež na batérii, čo zabezpečilo zdarný, rýchly ale v prvomrade bezpečný priebeh súťaže. Pretekov v disciplíne B-100 sa zúčastnilo 19 súťažiacich a na oblúkovom strelišti 18 súťažiacich. Keďže kvôli nižšej účasti sa nevytvorili kategórie seniori/veteráni, ceny pripravené pre najlepších súťažiacich v týchto kategóriách boli rozdelené medzi prvých piatich pretekárov, čo súťažiaci kladne ocenili. Najlepšie výsledky dosiahli a Majstrami oblasti sa stali v disciplíne Batéria B-100 Martin Ščípa (cenu prebral Ing. A.Halák) z OPK Zvolen s nástrelom 89/100 a v disciplíne OS-80 Jozef Juhász z OPK Rimavská Sobota s nástrelom 68/80. Nedeľných pretekov v malokalibrovkom štvorboji sa zúčastnilo 32 súťažiachich. Zaujímavosťou a prekvapením bola výhra "veterána" Štafana Bugyiho z OPK Levice, ktorý zvíťazil s nástrelom 795/800 a stal sa tak Majstrom oblati - Stred. Úspešným strelcom ešte raz srdečne gratulujeme!

M.Hustinová

P1210472_zmensena.JPGP1210474_zmensena.JPGP1210475_zmensena.JPGP1210489_zmensena.JPGP1210491_zmensena.JPGP1210493_zmensena.JPGP1210498_zmensena.JPGP1210500_zmensena.JPGP1210502_zmensena.JPGP1210506_zmensena.JPGP1210510_zmensena.JPGP1210511_zmensena.JPGP1210514_zmensena.JPGP1210517_zmensena.JPGP1210525_zmensena.JPGP1210526_zmensena.JPGP1210531_zmensena.JPGP1210533_zmensena.JPGP1210534_zmensena.JPGP1210535_zmensena.JPGP1210536_zmensena.JPGP1210543_zmensena.JPGP1210546_zmensena.JPGP1210551_zmensena.JPGP1210555_zmensena.JPGP1210557_zmensena.JPGP1210567_zmensena.JPGP1210578_zmensena.JPGP1210583_zmensena.JPGP1210589_zmensena.JPGP1210590.jpgP1210590_2.jpgP1210590_3.jpgP1210590_4.jpgP1210590_5.jpgP1210590_6.jpgP1210590_7.jpgP1210590_8.jpg

Majstrovstvá oblasti - Východ

Dňa 03. 06. a 04. 06 2017 sa na strelnici v Nižnej Hutke okres Košice-okolie konali Majstrovstvá oblasti SPK - Východ pre kraje Košice a Prešov. Majstrovstvá organizačne na základe poverenia zabezpečovala OPK Košice-okolie. Počas dvoch dní v troch disciplínach celkovo súťažilo 63 pretekárov  z toho jeden mimo poradia. V disciplíne B 100 súťažilo 22 pretekárov, OS 80 18 pretekárov a v disciplíne M800 23 pretekárov. Krásne slnečné počasie preverilo pripravenosť pretekárov. Po organizačnej stránke majstrovstvá boli pripravené vynikajúco a to vďaka streleckej komisii OPK Košice-okolie. Rušivé momenty sa nevyskytli a zo strany pretekárov neboli podané protesty.  Vo všetkých disciplínach boli vyhodnotené kategórie veterán a senior. 

Pretekári ocenili hodnotné ceny, ktoré na majstrovstvá zabezpečoval Odbor poľovníctva, strelectva a osvety SPK.  

Ing. Ľ. Lippai

Ceny.jpgCeny_Od_SPK.jpgLosovanie.jpgLosovanie_2.jpgNstup.jpgOdovzdvanie_cien.jpgOS_80_Seniori.jpgOS_80_Veterni.jpgP6030453.JPGP6030454.JPGP6030455.JPGP6030462.JPGP6030471.JPGP6030478.JPGPretekri_M800_a_OS80.jpgVazi_M800_Veterni.jpgVazi_m_800_Seniori.jpg

Kancelária SPK sa chce týmto poďakovať OPK Malacky, OPK Košice-okolie a OPK Zvolen a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na orgnaizácii Majstrovstiev oblasti.

Spracovala: M.Hustinová

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_OS80_ZAPAD.pdf)VL_M_Oblasti_OS80_ZAPAD.pdf[Výsledková listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína OS80 - Západ 2017]322 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_B100_ZAPAD.pdf)VL_M_Oblasti_B100_ZAPAD.pdf[Výsledková listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína B100 - Západ 2017]422 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_druzstva.pdf)VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_druzstva.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, družstvá - Východ 2017]402 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_jednotlivci.pdf)VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_jednotlivci.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, jednotlivci - Východ 2017]814 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_OS80_VYCHOD.pdf)VL_M_Oblasti_OS80_VYCHOD.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína OS80 - Východ 2017]457 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_B100_VYCHOD.pdf)VL_M_Oblasti_B100_VYCHOD.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína B100 - Východ 2017]757 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_DRU_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_M800_DRU_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, družstvá - Stred 2017]285 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_VET_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_M800_VET_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, veteráni - Stred 2017]235 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_SEN_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_M800_SEN_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, seniori - Stred 2017]357 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_OS80_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_OS80_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína OS80 - Stred 2017]272 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_B100_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_B100_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína B100 - Stred 2017]272 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_ZAPAD.pdf)VL_M_Oblasti_M800_ZAPAD.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800 - Západ 2017]777 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.