Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

lead shotEurópski poľovníci stratili značnú časť svojej viery v Brusel nie preto, že je zakázané používanie olova v mokradiach, ale preto, že z Bruselu prichádza neakceptovateľný , nerealizovateľný návrh rozšírenia zákazu. Hlasovanie komisie REACH sa udialo 3.9.2020 prostredníctvom online rokovania s európskou komisiou a zástupcami členských krajín. K tomuto hlasovaniu predchádzali mnohé rokovania, a taktiež odborná argumentácia vrátane Európskej chemickej agentúry, ktorá navrhovala a upozorňovala na niektoré možné problémy, najmä na problematickú definíciu mokradí. Taktiež upozorňovala na to, že môžu vzniknúť neriešiteľné situácie v praxi.

Jej mnohé konštruktívne návrhy neboli akceptované. Taktiež analýza sociálno-ekonomických dopadov Európskej chemickej agentúry upozornila na to, že nejasná definícia mokradí môže spôsobiť rôzne ťažkosti v identifikácii plôch, kde je zakázané použiť olovené strelivo. Európska chemická agentúra taktiež upozornila na problematický zákaz držby oloveného streliva v blízkosti mokradí. Taktiež na možné problém niektorých výrobcov.  Prečo boli všetky tieto otázky ignorované?Komisia REACH prijala návrh predtým, ako by text návrhu mohol byť realizovaný v praxi. Je v rozpore k základným princípom  právnej vymožiteľnosti, uvádza do neistoty európskych poľovníkov, športových strelcov, farmárov. Je tiež zaujímavé, že Európska komisia snažiac sa vybudovať vieru európskych občanov  v základné právne princípy v Európskej únii, umožnila prijať takýto rozporuplný návrh. 

Čo má zmeniť tento návrh?
23 členských krajín EÚ vrátane Slovenska má už v súčasnosti zavedený zákaz používania v mokradiach s cieľom zachovania a ochrany  vodného  vtáctva, t. z. že návrh ochrany mokradí už mali zapracované vo vlastnej národnej legislatíve. Tieto členské krajiny budú nútené zmeniť svoju legislatívu, aby bola v súlade s týmto nariadením, ale milióny štátnych autorít budú zneistené ako zabezpečiť vymožiteľnosť  tohoto nariadenia. Zasiahne taktiež športových strelcov a strelnice. Čo bude nasledovať?Návrh komisie REACH bude posunutý do európskeho Parlamentu a Rady Európskej únie na 3-mesačný legislatívny proces. Majú možnosť prehodnotiť tento nerealizovateľný, nevykonateľný návrh a predísť problémom jednotlivých členských krajín. Celý proces budeme sledovať a snažiť sa zvrátiť tento nelogický návrh.  

Čo mení návrh komisie REACH:
Zavádza zákaz používania a držby oloveného streliva 100 m  od  mokradí. Je dôležité podotknúť, že mokraď je každá vodná plocha viditeľná alebo aj neviditeľná v teréne podľa definície Ramsarského  dohovoru, vrátane aj dočasnej  vodnej  plochy, napr. mláka rozmeru 1 x 1 meter. Ako hlasovali členské krajinyProti: Česká republika, Maďarsko, Fínsko, Malta a SlovenskoZdržali sa: Litva, Lotyšsko, Estónsko, BulharskoZa: ostatné členské krajiny Poznámka: Slovenskú republiku v Komisii REACH zastupovalo Ministerstvo hospodárstva SR, s ktorým sme (Slovenská poľovnícka komora) boli v kontakte. Touto cestou by sme chceli poďakovať zástupcom Slovenskej republike v Komisii REACH a ministrovi hospodárstva SR Richardovi Sulíkovi za akceptáciu konštruktívnych návrhov a jednoznačného postoja SR v tejto záležitosti. Taktiež našim partnerským organizáciám na Slovensku i v zahraničí
V prípade ak by EP napriek výhradám nariadenia schválil bude platné po 24 mesačnom prechodnom období

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.