Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

image001Štrnásť organizácií zo Slovenska a Čiech reprezentujúcich 1,25 milióna občanov sa zhodlo na výzve inštitúciám EÚ na čele s Európskou komisiou proti aktuálnym snahám o zákaz oloveného streliva a rybárskych oloviek na mokradiach i mimo nich. Na výzve sa signatárske organizácie dohodli symbolicky v čase, keď si pripomíname 600. výročie víťaznej bitky pri Sudomeří 25. 3. 1420, v ktorej Husiti pod vedením Jána Žižku zvíťazili nad vojskom križiakov a žoldnierov, o i. Aj vďaka použitiu olovených striel vo vtedy modernej palnej zbrani tzv. píšťali, z čoho neskôr vzniklo i medzinárodné slovo "pištoľ".

Európska komisia oficiálne stanovila, že do konca roka 2020 zakáže olovo na mokradiach. Do roku 2022 by potom malo byť olovo plošne zakázané vo všetkých druhoch brokového aj guľového streliva a v rybárskych záťažiach zdroj 1). V posledných mesiacoch už dvakrát členské štáty EÚ u tzv. Výboru REACH odmietli návrh EK na extenzívny zákaz olova na mokradiach zdroj 2) z dôvodu značných právnych i technických pochybností. Napr. je nejasne definovaná mokraď, čo podľa návrhu môže byť každý kanál, každý potôčik, ale aj kaluž. Európska komisia však teraz pripravuje tretí finálny návrh, ktorý má predložiť v apríli 2020, a necháva sa počuť, že ho "pretlačí" aj proti názoru členských štátov EÚ.

image003„Medzi poľovníkmi teraz koluje taký bonmot: "Ľudia vraj krivdia úradníkom Európskej komisie, že nič nerobia proti nákaze. Robia na 110 %, len to poplietli, a namiesto proti rozširovaniu koronavírusu bojujú proti strelivu Corona, ktoré je najrozšírenejšou značkou brokového streliva na Slovensku i v Českej republike. "

Európska komisia sa síce v tejto dobe ukazuje ako úplne impotentná v riešení krízy, avšak úradná mašinéria stále pokračuje. Je prekvapujúce, že Európska komisia má aktuálne čas a priestor na vymýšľanie podružných zákazov a reguláciou údajne v prospech životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov, ale už nemá čas ani schopnosť prispieť k zásadným riešeniam nákazy koronavírusu, a naopak ešte ústami svojej najvyššej predstaviteľky kritizovala členské štáty, keď uzatvárali svoje hranice. Je zjavné, že skutočným cieľom úradníkov EK je odzbrojiť slušných občanov, a to nielen práve chystanými obmedzeniami a zákazu spomínaného oloveného streliva, ale aj priamo obmedzovaním legálnych zbraní. Okrem iného v tejto dobe, kedy kulminuje v EÚ nákaza, nemá EK asi nič iné na práci, než začať pripravovať novelu "odzbrojovacej smernice EÚ", ktorá budila veľké kontroverzie už pri schvaľovaní pred 3 rokmi, a kvôli ktorej sa prvýkrát vo svojej histórii Česká republika súdila s EÚ. Z tohto dôvodu tiež poslanecká snemovňa z marcovej schôdze vyradila prvé čítanie tejto implementácie smernice do doby, než zanalyzuje, čo táto novela obnáša, "uvádza Mgr. Pavel Černý, pplk. vv, prezident ľudskoprávnej bezpečnostnej organizácie LIGA LIBE reprezentujúcej práva 304 tisíc legálnych držiteľov zbraní.

Protest proti zákazu oloveného streliva obsahuje tiež petície s fyzickými podpismi viac ako 103 000 občanov "Za zachovanie práv bezúhonných českých občanov v oblasti legálnych zbraní" zdroj 3), ktorú hlasovaním schválil ako dôvodnú Senát dňa 30. 1. 2020 zdroj 4). Len pre predstavu, hromada pozbieraných petičných hárkov váži celých 100 kg. Petíciu občanov proti zákazu oloveného streliva podpísali postupne aj všetci najvyšších ústavní činitelia: prezident Zeman s manželkou, premiér Babiš, predseda snemovne Vondráček, bývalý predseda senátu Kubera aj nový predseda Vystrčil, ako aj mnoho senátorov a poslancov.

image006"Snahy Európskej komisie smerujúce k zákazu olovených rybárskych záťaží sú nepremyslené, nepodložené a uponáhľané. Väčšina alternatívnych rybárskych záťaží aj streliva totiž predstavujú len inú formu negatívneho vplyvu na životné prostredie, takže ekologický prínos môže byť nakoniec aj kontraproduktívny. Napr. keď EÚ zakázala olovené vyvažovacie telieska u kolies áut, tak sa začal používať zinok. Technici v pneuservisoch nadávajú na ťažšie vyvažovanie krehkejším, ľahším a drahším nahrádzacím zinkom a zákazníci platia za horšiu vec viac. Obdobná plošná náhrada napríklad zinkom u rybárskych záťaží by však bola ekologickou katastrofou. Zinok je totiž vysoko toxický pre rybí plôdik. Navyše sme už vlani všetci v praxi videli u neslávne presláveného jedu na hraboše Stutox, ktorý je práve na báze zinku, čo dokáže zinok pri zjedení voľne žijúcimi živočíchmi. Väčšina cenovo dostupných ťažkých kovov má horšie účinky ako olovo. Ľahšie náhradky olova - meď aj zinok vrátane ich zliatin, okrem ostatných nevýhod, sú pre prírodné prostredie toxické a dokonca veľmi toxické voči rybám. Napr. meď sa kumuluje v žiabrach rýb už pri koncentrácii 0,01 mg / l. Takže vymeníme 500 rokov overené olovo, ktoré nekoroduje, za ďalšie materiály, ktorých dlhodobý účinok v prírode nedá vôbec predvídať ?, "čuduje sa Ing. Pavel Vrána, Ph.D. expert pre životné prostredie, čistotu vôd a ichtyológiu z Českého rybárskeho zväzu združujúceho 251 tisíc členov.

Proti zákazu olova nad rámec už existujúceho zákazu olova na štrnástich naozaj cenných lokalitách mokradí v ČR sa postavilo ako Ministerstvo pôdohospodárstva ČR, tak Ministerstvo životného prostredia SR, a tiež Poslanecká snemovňa ČR, ktorá prijala 24. 9. 2019 päťbodové uznesenia proti zákazu olova zdroj 5 ). Plošný zákaz olova aj súčasný návrh Európskej komisie na zákaz olova na mokradiach odmieta tiež Federácie organizácií pre poľovníctvo (FACE) v EÚ reprezentujúci 7 miliónov poľovníkov zdroj 6).

„Štáty EU nedávno s paškvilným návrhom Európskej komisie na zákaz olovených brokov vyrazili dvere, ale byrokrati sa vrátili oknom, vyhodili ich druhý krát oknom, ale vracajú sa zase komínom. Pre nás je to neprijateľné, vypočítali sme, že plocha zákazu na mokradiach tvorí asi 65 % rozlohy Slovenska, čo by sa už teraz prakticky rovnalo plošnému zákazu, ktorý pôvodne EK plánovala až na rok 2022. Českí kolegovia zase vypočítali, že by mokrade s ochranným pásmom podľa obšírnej definície EK tvorili viac ako 25 % rozlohy Čiech. EK pritom nejde len o zákaz strieľania olovom, ale navrhuje rovno aj celkový zákaz akéhokoľvek jeho držania. Zjednodušene, keď niekto býva 300 metrov od potoka, a má doma olovené broky, aj keď uložené v trezore, tak to bude protiprávne, odhliadnuc od toho, že v návrhu nie je výnimka ani pre armádu ani pre políciu. Alebo, keď si pôjdete kúpiť olovené strelivo do predajne a pôjdete domov, prípadne na strelnicu po ceste cez potôčik, alebo okolo nejakej doslovne mláky, tak podľa extenzívneho právneho výkladu to bude zase len protiprávne,“ uviedol Ing. Rudolf Huliak, predseda streleckej komisie  Slovenskej poľovníckej komory, ktorá združuje 64 tisíc slovenských poľovníkov.

A čo v praxi budú znamenať zákazy oloveného streliva pre strelcov a poľovníkov?

"Predovšetkým neprijateľné zhoršenie bezpečnosti streľby a zvýšenie rizika zranenia a smrti vplyvom väčšiu odrazivosti nahrádzaných striel. To nie je žiadna špekulácia, ale istota fyzikálnych zákonov pružnosti, lebo všetky zvažované náhradky sú tvrdšie ako olovo. Ďalej raketovo narastú náklady na streľbu vplyvom drahšieho streliva, a to nielen pre občanov, ale napr. aj pre políciu. Zhorší sa balistika, zmenší sa ranivosť zveri, a tým porastie riziko väčšieho utrpenia a postrelenie zveri. V neposlednom rade sa budú opotrebovávať viac hlavne zbraní. Veľmi nebezpečné bude tiež zvýšené riziko explózie väčšiny starších zbraní, ktoré na náhradky olova nie sú vôbec stavané. Niet teda divu, že naštvané sú aj desiatky ďalších poľovníckych, streleckých, rybárskych i farmárskych organizácií so státisícmi členov z celej EÚ, ktoré sa celkom iste pripoja k našej výzve, ak Európska komisia neodstráni nezmysly vo svojom návrhu, "uzavrel Dr. Ing. Bohumil Straka, člen zahraničnej komisie Českomoravskej poľovníckej jednoty, ktorá združuje 60 tisíc českých poľovníkov.

image001

zdroj 1) Presný časový plán Európskej komisie ohľadom zákazu olova v r. 2022

https://echa.europa.eu/cs/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights

 wcha

zdroj 2) Návrh EK pre výbor REACH 4. 2. 2020, ktorý bol zástupcovia členských štátov už druhýkrát vrátený EK na prepracovanie.

https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=18796&DS_ID=64660&Version=2&CLX=cs

zdroj 3) Celé znenie Petícia: www.ligalibe.cz/ke-stazeni/nova-petice

zdroj 4) stenografický záznam schválenie petície proti obmedzovaniu zbraní a olova v senáte 30. 1. 2020 vr. hlasovanie:

www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6369&D=30.01.2020#b20446

zdroj 5) Prijatie uznesenia poslaneckej snemovne parlamentu ČR 24. 9. 2019 proti zákazu olova:

www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/034schuz/s034148.htm;
hlasovanie o olove: www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=71063&l=cz

zdroj 6) vyjadrenie Federácie organizácií pre poľovníctvo v EÚ (FACE) reprezentujúci 7 miliónov poľovníkov:

stanovisko odmietajúce súčasný návrh Európskej komisie na zákaz olova na mokradiach:

https://www.face.eu/2020/02/face-statement-on-lead-gunshots-discussion-in-envi

stanovisko odmietajúce zákaz olova mimo mokrade:

https://www.face.eu/2019/08/proposal-to-restrict-lead-in-all-ammunition-requested-by-european-commission

zdroj 7) Aktuálne "verejná konzultácia" EK k novele zbraňové smernice, v ktorej sa organizácie i občania môžu vyjadriť cez internet do 15. 4. 2020:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12197-Council-Directive-of-18-June-1991-on-control-of-the-acquisition- and-Possession-of-weapons

Prijaté uznesenie Poslaneckej snemovne parlamentu ČR 24. 9. 2019 ohľadom olova.

Poslanecká snemovňa:

  1. aj naďalej o d m i e t a, aby inštitúcie Európskej únie disproporčne zasahovali do funkčného systému kontroly, evidencie, získavania a vlastnenia zbraní a streliva nastaveného právnym poriadkom Slovenskej republiky;
  2. v y z ý v a Európsku komisiu, aby pri spracovaní a predkladaní akejkoľvek únijnej legislatívy dôsledne dbala na zásadu proporcionality a zákazu diskriminácie členských krajín EÚ a nezneužívali svoje právo vydávať vykonávacie predpisy s tzv. priamou účinnosťou a tým sťažovala riadne a plnohodnotné prerokúvaní návrhu v ostatných volených orgánoch EÚ;
  3. v y z ý v a všetky inštitúcie EÚ, aby pri spracovaní a schvaľovaní akékoľvek únijnej legislatívy dôsledne dbali na zásadu proporcionality a zákazu diskriminácie členských krajín EÚ;
  4. v y z ý v a vládu, aby v prípade ďalších krokov v regulácii olova vo strelive a rybárskom olovko a legálneho držanie zbraní, bola aktívna vo vyjednanie s ďalšími členmi EÚ a zabezpečila tak potrebnú podporu a spojencov pre zastavenie neopodstatnených reštrikcií práv občanov;
  5. p o v e r u j e predsedu Poslaneckej snemovne, aby s týmto uznesením zoznámil predsedu vlády Českej republiky, predsedu Európskej komisie, predsedu Európskeho parlamentu a ďalších predstaviteľov inštitúcií EÚ a parlamentov členských štátov Európskej únie.

Kontakt pro médiá:

image031 image013 cmmj
Ing. Alojz Kaššák Dr. Bohumil Straka Dr. Bohumil Straka
viceprezident
hovorca
viceprezident  člen zahraniční komise
zástupce ČMMJ ve Federaci organizací pro myslivost v EU (FACE)
Slovenská poľovnícka komora  LIGA LIBE, z.s. Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ)
Považská Bystrica Křižovnická 86/6 • 110 00 Praha 1 - Staré Město Křižovnická 86/6 • 110 00 Praha 1 - Staré Město
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
e
-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.polovnickakomora.sk www.ligalibe.cz  www.cmmj.cz 
www.facebook.com/polovnictvo.spk www.facebook.com/LIGA.LIBE
www.facebook.com/Spoločné-vyhlásenie-a-výzva-110452787232542 www.twitter.com/libeliga
  www.instagram.com/ligalibe
tel. +421 905 803 107 tel. +420 777 071 720 tel. +420 777 071 721

Signatárske organizácie

image031  image034 image035
 image057 image040 image058
image013  cmmj  image019 
 123 456  345
 234  sd  
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.