Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

SPKPredstavenstvo  OPK Myjava a Senica v súlade s  § 18 ods. 2 Stanov SPK zvoláva samostatné zhromaždenie členov SPK, držiteľov platných poľovných lístkov s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami poľovného revíru- tzv. nezaradení, na deň 18. marec 2024- t. j. pondelok od 14:30 hod., pričom kľúč určený predstavenstvom OPK pre voľbu 1 delegáta je 1:200 aj započatých držiteľov poľovných lístkov. Zhromaždenie sa uskutoční  v zasadačke Okresného úradu Senica,  pozemkový a lesný odbor -suterén budovy, Hollého 750, 905 01 Senica s nasledovným programom:

Attachments:
Download this file (Pozvánka nezaradení OPK 18.3.2024 (1).pdf)Pozvánka nezaradení OPK 18.3.2024 (1).pdf[OPK MY-SE - Pozvánka nezaradení]423 kB

cv22V mediálnom pláne na rok 2023 bolo zahrnuté aj kompletné zhodnotenie aktivít Čistý revír = čistá príroda za predošlých 5 ročníkov, ďalšia nemenej dôležitá iniciatíva DRŽME VODU, ale taktiež sme sa vrátili na dve najväčšie výstavy, ktoré boli organizované po covidovom období. Na svetovú výstavu v Budapešti, kde malo Slovensko svoje zastúpenie, ale aj na Celoštátnu poľovnícku výstavu v Nitre, ktorá sa uskutočnila v roku 2022 a navštívilo ju viac ako 85 tisíc ľudí. Tieto štyri aktivity sme spracovali audiovizuálnym spôsobom tak, aby vo vás zanechali pozitívny dojem z dôkladne pripravených akcií. Pozrieť si ich môžete jednotlivo:

Konzumácia diviny je pre mnohých milovníkov mäsa kulinárskym zážitkom. Cesta diviny z lesa začína lovom a to v zmysle platnej legislatívy. Pozreli sme sa, čo všetko musí poľovník splniť kým sa dostane do lesa, kým zver uloví a kým sa dostane na stôl.

 

 

Slovenská poľovnícka komora zastrešuje všetkých poľovníkov na Slovensku. Keďže štát preniesol určité veci priamo na komoru, je dôležité, aby boli poľovníci pravidelne preškoľovaní. Aktuálne venujeme pozornosť hodnotiteľom trofejí či skúšobným komisárom a prednášateľom v kurzoch.

 

 

Dátum Disciplíny Rozsah         Miesto
18.05.2024   Poľovnícka kombinácia 800 SA Hubert, Trnovec nad Váhom
16.06.2023 XXIII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z historických palných zbraní 50 Senica - Čáčov
22.06.2024 Medzinárodná súťaž v PK medzi SPK a ČMMJ 800 Kroměříž
27.07.2024 Batéria 100 Trnava-Štrky
28.07.2024 Oblúkové strelište 80 Trnava-Štrky  
17.08.2024 Medzinárodná súťaž v Poľovníckom 10-boji medzi SPK a ČMMJ 
- preteky sú zároveň M SPK v Poľovníckom 10-boji
1000 Kroměříž
14.09.2024 Compak sporting 100 SA Hubert, Trnovec nad Váhom
05.10.2024 Malokalibrový štvorboj  800 Sielnica
06.10.2024 Guľový štvorboj (zároveň 1. nominačná súťaž v PK na ME 25) 200, 800 Sielnica

 

 

Pracovať v oblasti poľovníctva je snom mnohých ľudí, ktorí majú vzťah k prírode. I keď práca na Obvodných poľovníckych komorách je najmä v kancelárii, rozsah administratívy je veľmi široký a každý deň je iný a prináša nové situácie.

 

 

Jednou z dlhodobých aktivít poľovníkov na Slovensku je vzdelávanie a práca s mladežou. Preto SPK začala pracovať spolu s Národným lesníckym centrom na akreditácii programu Poľovnícka pedagogika.

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje riešenie, ktoré by malo eliminiovať stretnutie medveďa s človekom v obciach. Úzko chce spolupracovať najmä s poľovníkmi, ale aj miestnou samosprávou. Zúčastnili sme sa na tlačovej konferencii po stretnutí expertnej skupiny pre riešenie problémov s medveďom.

 

 

ples opkbn 3 zmensenaOkresná organizácia SPZ v Bánovciach nad Bebravou usporiadala v sobotu 10.2.2024 v priestoroch bývalého kultúrneho domu na Farskej ulici v poradí už XX. ročník poľovníckeho plesu. Poľovnícky ples je každoročne očakávanou udalosťou a je medzi verejnosťou veľmi obľúbený.

Krásne dámy v spoločenských róbach a páni v oblekoch prichádzajúcich na ples, vítala nie len vyzdobená spoločenská sála s poľovníckymi motívmi ale aj zástupcovia Predstavenstva OkO SPZ s uvítacími pohárikom. Poľovnícky ples už tradične otvoril predseda OkO SPZ Bánovce nad Bebravou p.Ľubomír Rídeky, ktorý v mene okresnej organizácie poďakoval sponzorom za ceny do tomboly a poprial všetkým prítomným príjemnú zábavu. O úvodné vystúpenie sa zaslúžili tanečníčky z Tanečnej školy MUZETA, po ktorých nasledoval úvodný tanec plesu, ktorý roztancoval všetkých, ktorí zaplnili tanečný parket. Po ňom opäť vystúpili tanečníčky z Tanečnej školy MUZETA. Počas celého plesu hrala prítomným do tanca aj spevu skupina Akord. O dobrú zábavu sa vo foyeri postarala hudobná skupina HUPS, s ktorou si zaspievali účastníci plesu. Prekvapením poľovníckeho plesu bolo vystúpenie Abbaslovakia Tribute, ktoré dostalo tancujúcich do varu.

dod sos vet nitra 1Dňa 31.01.2024 sa na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre konal Deň otvorených dverí. V rámci podujatia sa odprezentovala široká ponuka možností štúdia a v rámci programu sa predstavili aj mladí poľovníci. Členovia poľovníckeho krúžku predviedli návštevníkom možnosti poľovníckeho vzdelávania ako aj vlastné zručnosti v hre na lesný roh. Okrem absolvovania skúšky z poľovníctva majú žiaci možnosť umiestniť si na škole vlastného psíka alebo naučiť sa hru na lesný roh či lesnicu.

cisty revir 2023 spk 10 zmensenaKomisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s redakciou Televízie HALALI vyhlásili v roku 2019 výzvu s názvom Čistý revír = čistá príroda. V prvom ročníku vyzbierali poľovníci takmer 250 ton odpadu ani nie za 3 mesiace trvania tejto výzvy. V minulom roku to už bolo neuveriteľných 400 ton. Od začiatku spustenia iniciatívy Čistý revír = čistá príroda sa zapojilo do akcie jedenkrát alebo aj viackrát takmer 250 organizácií. Spoločne za úspešných 5 ročníkov vyzbierali poľovníci viac ako 1 250 ton odpadu.

Nesmierne sa tešíme, že táto aktivita naberá nielen na popularite u poľovníkov, ale je jednou poľovníckych činností, kde sa veľmi rada zapája aj verejnosť, deti, školy, obce i všetky dobrovoľné organizácie pôsobiace pri obciach. Táto iniciatíva sa stala zároveň aj spoločenskou akciou, kde po úspešnej brigáde pripravia poľovníci účastníkom chutné pochúťky z diviny, či aktivity a drobné darčeky pre deti. Za 5 rokov sa na takýchto akciách zúčastnilo už viac ako 14 000 ľudí a aktivita každým rokom naberá na popularite.

Attachments:
Download this file (cisty_revir_24.pdf)cisty_revir_24.pdf[Tlačová správa - Za 5 rokov odniesli poľovníci z prírody 1 250 ton odpadu]136 kB

411509529 908112783967590 8224589112623022148 nV materskej škole v Papradne (okr. Považská Bystrica) sa malí škôlkari dozvedeli viac o lesných zvieratkách, o ochrane prírody či práci a význame poľovníkov. Dôvodom bola interaktívna prednáška a diskusia s členmi PZ Javorník. Deti sa nadšením do nej zapájali a ukázali, že táto oblasť je im blízka. Nebolo to však iba o počúvaní - mohli si naživo vyskúšať rozdiel medzi srsťou a perím, porovnať srnčie, jelenie a danielie zhody, či pozrieť sa cez ďalekohľad. Takéto prednášky sa uskutočňujú v materskej škole v spolupráci s PZ Javorník už niekoľko rokov a záujem o ne zo strany vedenia školy a samotných škôlkarov dokazuje, že práve v tomto veku majú veľký význam a dokážu roznietiť záujem o prírodu a jej ochranu. 

Rarita 2024 danek sika 120x90 NEWČasopis Svět myslivosti organizuje po piatich rokoch a pri príležitosti 25 rokov svojej existencie súťaž Rarita špeciál – daniel & sika, v ktorej budú súťažiť trofeje daniela škvrnitého, jeleňa sika japonského a sika Dybovského. Zúčastniť sa môže každý poľovník z Českej republiky a Slovenska, ktorý zašle do redakcie fotografiu svojho úlovku z čského alebo slovenského poľovníckeho revíru.

Trofeje sa opäť stretnú v jedinom kole, v dvoch kategóriách:
1. daniel škvrnitý
2. sika japonský a sika Dybovský
Hodnotiť ich bude zvlášť odborná porota a zvlášť čitatelia.

SRZ logoRada Slovenského rybárskeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 16.12.2023 prijala uznesenie č. 191/2023, že za každého uloveného kormorána veľkého vyplatí finančnú odmenu vo výške 30 eur. Podmienky vyplatenia tejto odmeny sú nasledovné. Keďže kormorán veľký je na Slovensku celoročne chráneným živočíchom, na jeho vyrušovanie a odstrel je potrebná výnimka. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina /ďalej len SRZ/ obdržal výnimku na vyrušovanie a odlov kormorána veľkého od Ministerstva životného prostredia za určených podmienok, jej trvanie je do 15. 3. 2027 /rozhodnutie č. 10193/2021-9.1(26/2021 – rozkl.) zo dňa 17. 12. 2021/. Kormorána veľkého je možné loviť na určených rybárskych revíroch v správe SRZ a to od 1.10. do 28.2. s možnosťou predĺženia výnimky o 15 dní.

Počet odstrelených jedincov bude max. 900 ks v jednom kalendárnom roku. Prvým krokom je nutnosť uzatvoriť zmluvu o spolupráci medzi príslušným užívateľom poľovného revíru (PR) a Slovenským rybárskym zväzom, kde bude špecifikovaná finančná odmena za odloveného kormorána, termín a spôsob jej vyplatenia /vzor zmluvy v prílohe/.

Attachments:
Download this file (rozhodnutie_kormoran_prilohy.pdf)rozhodnutie_kormoran_prilohy.pdf[SRZ - Príloha rozhodnutia o odstrele a plašení kormorána 2022-2027]3617 kB
Download this file (rozhodnutie_vynimka_kormoran.pdf)rozhodnutie_vynimka_kormoran.pdf[SRZ - Rozhodnutie o odstrele a plašení kormorána 2022-2027]778 kB
Download this file (prispevok_pz_2024.docx)prispevok_pz_2024.docx[SRZ - Príspevok, vzor]298 kB
Download this file (zaznam-o_love.xlsx)zaznam-o_love.xlsx[SRZ - Záznam o love kormorána 2024]12 kB
Download this file (vyplacanie_odmien_podmienky.pdf)vyplacanie_odmien_podmienky.pdf[SRZ - Vyplácanie odmien za kormorána]114 kB

book hunter source 02Slovenská poľovnícka komora dlhodobo vyvíja vlastnú elektronickú knihy návštev poľovného revíru pre užívateľov poľovných revírov. Do ostrej prevádzky spustená v 2018. Využívaj ju už niekoľko desiatok užívateľov poľovných revírov. E-kniha je dostupná na webe: www.DoReviru.sk

Kniha je prepojená so Štatistickým informačným systémom SPK, v ktorej SPK vedie kompletnú evidenciu poľovných lístkov a všetkých činností, ktoré jej ukladá § 42 zákona o poľovníctve, prenesením výkonu štátnej správy. Preto sa napríklad nemôže stať, že poľovník (a to je jedno či člen alebo hosť) s neplatným poľovným lístkom bude zapísaný do revíru za účelom lovu.

Užívateľovi a poľovnému hospodárovi poskytuje kompletnú elektronickú evidenciu a priame preposlanie údajov do PolovStatu (plánované od 4/2024 v súčasnosti testujeme). Vie si do stiahnutej mapy naeditovať presnejšie hranice, všetky lokality, ich pomenovania, označiť a pomenovať posedy, soliská, vnadiská, senníky a pod.

Attachments:
Download this file (manual_doreviru_SK.pdf)manual_doreviru_SK.pdf[Manuál E-knihy návštev poľovného revíru, DoReviru.sk]8177 kB

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD