Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

Poľovníci v tomto období vystavujú svoje trofeje na chovateľských prehliadkach. V rámci verejnej časti sa snažíme pozvať verejnosť do priestorov kde sú vystavené a snažíme sa im vysvetliť v čom spočíva význam selekcie voľne žijúcich druhov zveri.

 

 

Poľovnícka pedagogika bude program zameraný na environmentálne vzdelávanie žiakov ale aj dospelých a to poľovníkmi. Budúci lektori sa v súčasnosti pripravujú aj formou praktických cvičení. Naposledy sa takéto školenie uskutočnilo na ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

 

 

Aktuálne sa v každom regióne, kde má pôsobnosť obvodná poľovnícka komora, organizujú chovateľské prehliadky. Na tieto podujatia majú prístup všetci poľovníci, rodiny s deťmi, školy, no a samozrejme aj laická verejnosť. Čo všetko nám prinášajú takéto prehliadky? Pozrite si v reportáži.

 

 

jan krnac 9 zmensenaNa začiatku bol mail od člena PZ Blava Jaslovské Bohunice p. Fancoviča. Organizovali akciu v MŠ Jaslovské Bohunice a tak sa na základe vzájomnej dohody pri svojom putovaní interaktívna rozprávka - Ako dobré deti pomohli  poľovníkovi nájsť stratené zvieratká - zastavila aj v tejto materskej škôlke v Jaslovských Bohuniciach. Deti sa pri prechádzke rozprávkou zoznámili nie len z niektorými lesnými zvieratkami, ale mohli počuť ich hlas a od Ing. Krnáča, ktorý ich interaktívnou rozprávkou sprevádzal, aj niečo z ich života. Súčasťou boli aj informácie zo života poľovníkov aj o tom, ako sa starajú o zvieratká ( vysvetlené na čo slúžia krmelce a soľníky ). Čítali sa básničky o zvieratkách a deti sa mohli dotknúť aj jelenieho parohu, parožkov srnca a klov diviaka. Deti pomohli poľovníkovi nájsť stratené zvieratká a tak si mohli na spiatočnej ceste spoločne zaspievať známu rozprávkovú pesničku. Celým dejom ich sprevádzala aj titulná melódia. Súčasťou akcie bola aj tieňohra, kde deti priraďovali farebné obrázky zvieratiek k ich čiernemu proťajšku. Na záver boli deti odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka a tiež obdržali aj ďalšie poľovnícke materiály. 

spObvodná poľovnícka komora a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Stropkov, Vás srdečne pozývajú na slávnostné vyhodnotenie XXVII. ročníka Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí, ktoré sa uskutoční 24.03.2024 o 10:00 hodine v Kaštieli Stropkov

CHPT SKPozývame Vás na prezentáciu chovateľských výsledkov za poľovnícku sezónu 2023/2024 do kultúrneho domu obce Nižný Mirošov. Výstava poľovníckych trofejí bude otvorená od 18. 03. 2024 každý pracovný deň, v čase od 17.00 h. od 19:00 h. vrátane soboty. Slávnostného vyhodnotenia Okresnej chovateľskej prehliadky sa môžete zúčastniť 24. 03. 2024 (nedeľa) o 10:30 h. Už teraz môžeme potvrdiť, že táto poľovnícka sezóna bola bohatá na hodnotné trofeje, najmä jelenej zveri.

srnec 14710 cic 6 rokov zmensena

OPK Nitra Vás srdečne pozýva na

V E  R  N  I  S  Á  Ž

XXXVIII. ročníka chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej  zveri ulovenej v sezóne 2023/2024.

Miesto konania: Kaštieľ rodu Ghýczyovcov  Nové Sady

Vernisáž výstavy dňa: 22. marca 2024 o 15,00 hodine.

Výstava trofejí potrvá do nedele 24. marca 2024.

Počas víkendu bude otvorená od 9,00 do 18,00 hod.

 Predstavenstvo OPK Nitra

 

 

Attachments:
Download this file (Pozvánka na Vernisáž.docx)Pozvánka na Vernisáž.docx[Pozvánka]409 kB

vkchpt24

OPK Lučenec a SPZ RgO Novohradu Vás srdečne pozývajú na

CHPT za poľovnícku sezónu 2023/2024.

Synagóga Lučenec

21.3.2024 - 15:00-18:00

22.3.2024 - 08:00-18:00

23.3.2024 - 08:00-14:00

 

vkchpt24OKRESNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU VO VEĽKOM KRTÍŠI, OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA VEĽKÝ KRTÍŠ,  MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ, OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ - POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR 

Vás srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej v poľovných revíroch okresu Veľký Krtíš v sezóne 2023/2024

Termín:
20.3.2024 (streda) 11,00 - 17,00 hod.
21.3.2024 (štvrtok) 09,00 - 17,00 hod.
22.3.2024 (piatok) 09,00 - 17,00 hod.
23.3.2024 (sobota) 09,00 - 11,30 hod.
24.3.2024 (nedeľa) 09,00 - 11,00 hod.
Miesto: Výstavná sála Kultúrneho domu Nám. A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš

 

Attachments:
Download this file (OCHPPT 2024-plagát.pdf)OCHPPT 2024-plagát.pdf[Plagát]232 kB

ppSlovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora Poprad Vás pozýva na CHOVATEĽSKÚ PREHLIADKU POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ. Výstavná časť chovateľskej prehliadky trofejí zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 17. -20.03.2024 v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade.

17.03.2024 od 10,00 -16,00
18. - 19.03.2023 od 09,00 do 17,00
20.03.2024 od  09,00 -12,00

25. -28.03.2024 od 07,00 – 15,00 v priestoroch riaditeľstva Správy TANAP-u Tatranská Lomnica

Divina patrí medzi tie druhy mias, ktoré odporúčajú aj dietológovia. Na Slovensku sú schválené zatiaľ dva recepty, ktoré je možné variť a podávať aj v školských zariadeniach. Ide o recepty z mäsa z danielej zveri. Pozreli sme sa na to ako ju varia a podávajú deťom v ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

 

 

amp czŠtátna veterinárna správa (SVS) eviduje nový prípad afrického moru ošípaných (AMO) v populácii diviačej zveri v Libereckom kraji. Ide o diviaka uloveného blízko obce Horní Vítkov (okres Liberec) vo vymedzenom uzavretom pásme I. Vzhľadom na to, že ide o prvý pozitívny prípad mimo uzavretého pásma II, v krátkom čase bude toto pásmo rozšírené. Súčasne bude vykonaná úprava uzavretého pásma I.

Od začiatku tohto roku SVS zatiaľ eviduje dva prípady AMO u ulovených diviakov. Celkom bolo v Českej republike od začiatku nákazy v roku 2022 potvrdených 59 prípadov AMO u diviačej zveri. AMO sa stále vyskytuje iba u voľne žijúcich ošípaných divých, v chovoch domácich ošípaných nebola v Českej republike táto nákaza doteraz potvrdená.

srnec 14710 cic 6 rokov zmensenaOPK Šaľa , žiada o zverejnenie plagátu chovateľskej prehliadky trofejí (CHPT) za sezónu
2023/2024 v okrese Šaľa na stránku OPK.
Na začatie a ukončenie procesu hodnotenia trofejí na CHPT za poľovnícku sezónu 2023/2024, z dôvodu potreby splnenia kompetencie, ktorú OPK plní podľa § 42 ods.1 písm. g) zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacieho predpisu.
Vystavenie trofejí, verejná časť a vyhodnotenie bude organizované samostatne podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

 

2perc nadacia priroda

Vážení priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2023 na činnosť našej Nadácie Príroda. Nájdete nás v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak sa rozhodnete podporiť Nadáciu Príroda zo svojich zaplatených daní, odporúčame nasledovné kroky:

Attachments:
Download this file (Potvrdenie_za_2022.pdf)Potvrdenie_za_2022.pdf[Potvrdenie za 2023]35 kB
Download this file (Vyhlasenie2023.pdf)Vyhlasenie2023.pdf[Vyhlásenie 2023]95 kB

vabeniesObvodná poľovnícka komora so sídlom v Považskej Bystrici Slovenský poľovnícky zväz – Regionálna organizácia „Stredné Považie“ so sídlom v Považskej Bystrici PZ Hradište Beluša

Vás pozývajú na súťaž vo vábení jeleňov  „11. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”, ktorá sa uskutoční dňa 14.04.2024 o 10,30 hod.

v rámci konania chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v roku 2023/2024 v Kultúrnom dome Beluša.

Attachments:
Download this file (pozvanka_memorial.pdf)pozvanka_memorial.pdf[Pozvánka - 11. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka]193 kB

Poďte s nami do lesa a uvidíte reportáže:

Školenie poľovníkov
Odkiaľ máme zverinu?
Divina = biopotravina

 

 

Pozvánka webSrdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie Chovateľskej prehliadky trofejí za poľovnícku sezónu 2023/2024 do reprezentačných pivníc Kaštieľa vo Svätom Antone. Pre verejnosť bude prehliadka sprístupnená v barokovej sýpke pri kaštieli od 17.03.2024 – 27.03.2024.

plagat CHPTObvodná poľovnícka komora, Obvodná hodnotiteľská komisia Bratislava vás srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku trofejí (CHPT) poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2023/2024 v okrese Bratislava. CHPT organizuje OPK Bratislava v spolupráci s Okresným úradom, odborom pozemkovým a lesným v dňoch 22-23. marca 2024 na Lesnej správe Bratislava, Pekná cesta 19, Bratislava-Rača (3. poschodie). 

Vstup je voľný v dňoch:

22. marca od 10-17:00 hod.
23. marca od 10-16:00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

antonio toma riN7LnuUp6E unsplashMaďarské laboratórium Národného úradu pre bezpečnosť potravinového reťazca (Nébih) dňa 26. januára opäť potvrdilo prípad besnoty u túlavej mačky. Nakazené zviera sa našlo v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg, v blízkosti ukrajinských hraníc. Besná mačka pred smrťou napadla človeka. V roku 2024 laboratórium Nébih zistilo prítomnosť ochorenia zatiaľ v 8 prípadoch, naposledy 12. februára bol vírus identifikovaný u líšky ulovenej na monitorovacie účely pri obci Kispalád. Preto veterinárny lekár nariadil vakcináciu proti besnote v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg. V tejto oblasti bude platiť zákaz venčenia psov i zákaz pasenia.

Posledný prípad v Milote podnietil veterinárne orgány k zavedeniu viacerých epidemiologických opatrení vrátane vakcinácie neočkovaných zvierat, zvýšeného dohľadu, zákazu vstupu psov a kontroly líšok. Nariadené opatrenia bude Nébih a Úrad vlády v župe Szabolcs-Szatmár-Bereg zachovávať dovtedy, kým si to epidemiologická situácia bude vyžadovať.

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD