Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

Tohtoročná ruja začala aj končila príliš skoro. Počasie spôsobilo, že jelene ručali hlavne v noci a skryte v lesných porastoch. Našim spolupracovníkom sa však podarilo natočiť pár pekných záberov, ktoré vám práve prinášame.

 

Tip na výlet: Manínska Tiesňava. Pozývame vás do Poľovníckeho združenia, ktorý nedávno oslávil 30. výročie svojho vzniku.

 

Divinu z ulovenej zveri mnohí považujú za biopotravinu 21. storočia. Ako sa však dostane z lesa na stôl, čo musia poľovníci či predajcovia diviny dodržať a ako sa darí aplikácii PredajDiviny.sk po troch rokoch jej fungovania?

 

vystava trofeji PZ voniaca tisovec 7Výstava poľovníckych trofejí sa konala od 13.10.2023 (piatok) do 15.10.2023 (nedeľa) v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tisovci v spoločenskej sále. Už deň predtým sa v popoludňajších hodinách začala fáza prípravy výstavy. Rozmiestňovali sa jednotlivé panely, esteticky umiestňovali poľovnícke trofeje a celkovo sa dotvorila sála na oko lahodiaci výjav. Každé poľovnícke združenie sa zhostilo svojej úlohy svedomito a práca išla všetkým od ruky. Príjemný vzhľad výstavy sa umocnil už vo vyzdobenom foajé, v ktorom bol naaranžovaný krmelček obklopený smrekovými stromčekmi spolu s malým soliskom. Výstavu dopoludnia, v deň jej oficiálneho otvorenia, navštívili všetky ročníky žiakov zo Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci. Prvými návštevníkmi boli prváci,  ktorí sa veľmi živo zaujímali o poľovníctvo, zvieratká a prírodu. Žiakom z I. stupňa bolo vysvetlené, ako sa hodnotia jednotlivé  trofeje, ich ocenenie bronzovou, striebornou alebo zlatou medailou. Predseda PZ Voniaca, Miroslav Zvara, im erudovane vysvetlil rozdiel medzi parohom a rohom, popísal im jednotlivé časti a názvy parožia Jeleňa lesného, ako aj  to, že počet výsad parožia neodzrkadľuje vek jeleňa.

Starším žiakom veľmi pútavo vysvetlil poľovný hospodár, Ivan Ondrejka, celý legislatívny a administratívny postup, počnúc poľovníckym plánovaním. Deťom priblížil plán lovu, chov zveri, starostlivosť o zver, jej vekové triedy a kritériá chovnosti. Podrobne ozrejmil samotný lov a následnú evidenciu úlovku. Informoval ich, že poľovník neloví a nestrieľa hneď prvú zver, ktorú v lese zbadá, ale že musí každý jeden kus odborne posúdiť, odhadnúť vek a až potom zasiahnuť do jednotlivých stavov zveri. Pani učiteľky s deťmi vysoko ohodnotili zanietený výklad obidvoch prednášajúcich a dodali, že deťom sa výstava veľmi páčila a boli spokojné, že  sa veľa dozvedeli o záslužnej práci poľovníkov.

plesbnObvodná poľovnícka komora Bánovce nad Bebravou usporiada 10.2.2023 jubilejný XX.ročník poľovníckeho plesu. Poľovnícky ples sa stal každoročnou očakávanou udalosťou nie len medzi poľovníkmi ale tiež veľmi obľúbený medzi širokou verejnosťou.

Tešíme sa na Vašu účasť

IMG 20231019 WA0003Dňa 19.10.2023 prebehla akcia v rámci aktívnej spolupráce Základnej školy na ulici Školská v Bánovciach nad Bebravou a OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Janky Ševčíkovej a Ing. Jána Krnáča. Cieľom akcie bolo prehĺbenie vedomostí žiakov 5.ročníka v rámci predmetu Biológia o našej lesnej zveri. Prítomní piataci s využitím prezentácie pod názvom - Putovanie za lesnou zverou - hľadali na jednotlivých slajdoch, na ktorých ako podklad boli fotografie našej krásnej prírody, jednotlivé druhy srstnatej aj pernatej lesnej zveri. Po ich nájdení sa objavil nie len obrázok predmetnej zveri ale tento bol sprevádzaný zvukom danej zveri. Súčasne prítomní poľovníci podali piatakom doplňujúce informácie o zobrazenej lesnej zveri. Na záver hľadali piataci chyby na jednom z dvojice obrázkov lesnej zveri a tiež si vyskúšali sudoku s poľovníckou tematikou. Piataci mali tiež možnosť siahnuť si na paroh jeleňa, parožky srnca a paroh daniela.

druhy denVo štvrtok a piatok 13-14. októbra 2023 sa uskutočnila porada zamestnancov Slovenskej poľovníckej komory. Teší nás, že sme prežili necelé dva dni v spoločnosti kolegov z takmer všetkých obvodných poľovníckych komôr, načerpali nové vedomosti, informácie a podnety pre našu prácu. Prešli sme si všetky témy, kde pociťujeme nedostatky my ale aj naši kolegovia a to preto, aby sme sa mohli neustále zlepšovať. Počas prvého dňa porady sme absolvovali aj preškolenie GDPR slúžiace pre zákonné spracovávanie osobných údajov.

IMG 20231008 161958 zmensenaDňa 8.10.2023 usporiadali obec Pravotice a Brezolupy akciu pod názvom - Šarkaniáda. Na akcii deti púšťali šarkany, mohli sa posadiť na koníky, videli vystúpenie sokoliarov a svoje miesto tu mala aj OPK Bánovce nad Bebravou. V zastúpení Ing. Ján Krnáčom si mohli deti pozrieť obrázky lesnej zveri, dotknúť sa parohu jeleňa, parôžkov srnca a klov diviaka. Súčasne bola pre nich pripravená športová súťaž, pri ktorej súťažili s veveričkou v skoku do diaľky. Deti prejavili nie len veľký záujem o lesné zvieratká ale aj pri súťaži s veveričkou športového ducha. Súťažiace deti boli na záver odmenené poľovníckou omaľovánkou a cukríkami. 

Lesnícka škola v prešove vzdeláva študentov už 60 rokov. Súčasťou výučby je aj príprava budúcich poľovníkov či sokoliarov. Riaditeľ školy je zároveň predsedom Osvetovej komisie SPK, preto nápad zorganizovať chovateľskú prehliadku v priestoroch školy bolo pre žiakov veľmi poučné a mohli si vyskúšať praktické hodnotenie trofejí.

 

Slovenské sokoliarstvo je od roku 2021 zapísané v zozname svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nositelia tohto prvku - Slovenský klub sokoliarov pri SPK musí dbať aj na kontinuitu a vzdelávanie nových sokoliarov. Aj preto sme sa vybrali na sokoliarsku skúšku, ktorú klub organizoval v tomto roku. Čo všetko musí pred skúškou budúci sokoliar absolvovať a čo musí vedieť pri skúškach sa dozviete v našej reportáži.

 

amoCieľom materiálu bolo priniesť informatívnou formou základné informácie o víruse afrického moru ošípaných a ochorení, ktoré vyvoláva, sa zdôraznením výsledkov, ktoré vznikli vďaka finančnej podpore vyššie spomenutých projektov. Popisované informácie sú relevantné k dobe vzniku tohto materiálu. Doplňujúce informácie a rozširujúce publikácie sú k dispozícii u autorov jednotlivých kapitol. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k vzniku tejto monografie, ktorá snáď aspoň čiastkovým spôsobom pomôže k riešeniu situácie vyvolanej týmto infekčným ochorením, veľmi nebezpečnou nákazou, so zásadným ekonomickým a spoločenským dopadom.

bkp 23

V prvej reportáži sa vyberieme do lesov v okolí Trenčianskych Teplíc, ktoré liečia aj vďaka aktivitám lesnej pedagogiky. V druhej reportáži vám priblížime vzdelávanie v oblasti lesníctva na Strednej lesníckej škole v Prešove a jeho význam pre spoločnosť. Špecialisti na ochranu lesných i záhradných drevín zo Slovenska, Čiech a Poľska monitorovali situáciu v oblasti výskytu škodlivých činiteľov tento rok na území Slovenska. Zisťovali sme, čo všetko musí vedieť kandidát na skúšky zo sokoliarstva, ak sa chce stať nositeľom tohto nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Sto rokov lesného semenárstva si pripomenuli v Liptovskom Hrádku. História vzniku tohto špecializovaného závodu siaha až do prvej Československej republiky. A na záver relácie pozývame divákov na výlet do topoľčianskych zverníc, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti.

31. ročník celoslovenských poľovníckych slávností sa už tradične uskutočnil vo Svätom Antone. Niesol sa v duchu odkazu sv. Huberta: Zver nie len loviť, ale aj chrániť a pochopiť jej význam v prírode.

 

m800sen 2Výsledky Majstrovstiev SPK v Malokalibrovom štvorboji M-800 a Guľovom štvroboji G-200, ktoré sa uskutočnili 30.9.-1.10.2023 na strelnici v Sielnici. Poverená organizovaním bola OPK Zvolen, hlavný rozhodca: Jozef Mlynárik.

Malokalibrový štvorboj M-800:

Attachments:
Download this file (VL_MSPK_M800_seniori_2023w.pdf)VL_MSPK_M800_seniori_2023w.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - M-800 - seniori, Sielnica 2023]351 kB
Download this file (VL_MSPK_M800_veterani_2023w.pdf)VL_MSPK_M800_veterani_2023w.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - M-800-veteráni, Sielnica 2023]342 kB
Download this file (VL_MSPK_G200_veterani_2023w.pdf)VL_MSPK_G200_veterani_2023w.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - G200 - veteráni, SIelnica 2023]338 kB
Download this file (VL_MSPK_G200_seniori_2023w.pdf)VL_MSPK_G200_seniori_2023w.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - G200 - seniori, Sielnica 2023]366 kB

7560e12e 9e3c 4cde 8d98 862ed779acdaV sobotu 16.9.2023 sa v Streleckom areáli Hubert v Trnovci nad Váhom uskutočnili Majstrovstvá SPK v obľúbenej disciplíne Compak Sporting. Súťaž organizovala z poverenia SPK strelecký areál Hubert v Trnovci nad Váhom. Hlavným rozhodcom bol streleckou komisiou SPK delegovaný Pavol Šléger. Súťaže bola zároveň finálnovým kolom Pohára SPK v Compak sportingu. Súťaže sa zúčastnilo 46 strelcov, z toho 3 ženy a 3 hostia.

Andrejovi Drugovi sa podarilo to, čo ešte nikomu zo strelcov. Po piatykrát obhájil titul Majstra SPK v tejto disciplíne s nástrelom 92/100 a rovnako vyhral aj Pohár SPK s hodnotením 4 najlepších výsledkov 371,34 bodu. Druhé miesto na M SPK obsadil Štefan Nagy 91/100 a tretie Igor Hertl 90/100. 

Attachments:
Download this file (VL_MSPK_CS100_2023.pdf)VL_MSPK_CS100_2023.pdf[Výsledková listina - M SPK v Compak sportingu, 2023]481 kB

polovnicky den malacky 023 20Poľovníckeho dňa je podujatie Kultúrneho leta mesta Malacky, ktoré má ukázať poľovníctvo verejnosti najmä z tej spoločenskej stránky. Organizovanie jeho už 11 ročníka a nesklamať návštevníkov  znamenalo overiť aj nové nápady, osloviť partnerov, mobilizovať veľa svojich členov a ...dúfať v dobré počasie. Do očakávanej  súťaže vo varení gulášov sa prihlásilo rekordných 14 družstiev. Pretože pre väčšinu návštevníkov je poľovnícky guláš gastronomických zážitkom , o ktorom sa aj radi porozprávajú , poľovnícky šéfkuchári a ich pomocníci sa maximálne snažili. Po nie ľahkom rozhodovaní odborná komisia, ktorej predsedal Palo Pernecký, vyhlásila víťaza: Klub Alpských jazvečíkovitých duričov. Na  ruhom mieste skončili Vojenské lesy a majetky a pamätná misa za 3. miesto sa ušla aj poľovníckemu združeniu Podhorie Lozorno.

bkp 23

Na výlet pozveme poslicháčov do poľovníckeho revíru Nízke Tatry, kde dlhodobo dosahujú poľovníci výborné výsledky v chove jelenej zveri. Reportáž z 31.ročníka celoslovenského podujatia, na ktorom poľovníci a priatelia lesa oslavujú Sv. Huberta. Súčasťou reportáže sú aj ukážky vábenia jelenej a diviačej zveri. A na záver podcastu predstavíme špeciálne poľovnícke plemeno: alpský jazvečíkovitý durič alias daxelkopov.

face praha1Dnes, dňa 26.9.2023 prebieha v Prahe rokovanie Federácie poľovníckych organizácií EU - FACE. Medzi nosné témy patrí problematika zákazu olova, migračných druhov vtáctva, afrického moru ošípaných a zajtra 27.9.2023 prebehne konferencia k problematike vlka a veľkých sěliem. Slovensko prispeje taktiež prezentáciou o situácii u nás, interakciách s vládou a ministerstvami vo vzťahu k legislatíve EÚ.

Imrich Šuba

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD