Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

Spolupráca SPK a Technickej univerzity vo Zvolene pri výučbe študentov v oblasti poľovníctva na Lesníckej fakulte. Od 14. mája má Lesnícka fakulta nového dekana, ktorým sa stal docent Rastislav Šulek. Na čom všetkom spolupracuje SPK s univerzitou? Pozrite si v našom PIFe.

 

 

Reportáž prináša pohľad na aktuálne problémy, ktoré rieši poľovnícka samospráva na Slovensku a informácie o aktivitách sokoliarskych a kynologických klubov.

 

 

Poľovnícky infoservis prináša aktuálnu správu o našom národnom plemene - Tatranskom duričovi.

 

 

Poľovnícky infoservis mapuje prípravu nového zákona o poľovníctve, a to v jednotlivých regiónoch Slovenska. Aký význam spoločným diskusiám pripisuje poľovnícka samospráva, poľnohospodári a lesníci? Pozrite si reportáž Tvorí sa zákon o poľovníctve.

 

 

Strelecký areál Hubert usporiada z poverenia Slovenskej poľovníckej komory 

Majstrovstvá SPK v disciplíne Poľovnícka kombinácia PK-800 dňa 18. mája 2024 – sobota v Streleckom areáli HUBERT v Trnovci nad Váhom.

Súčasťou PK bude aj III. kolo nominačnej súťaže na Majstrovstvá Európy v PK pre rok 2024.

Viac informácií v propozíciách.

Attachments:
Download this file (M SPK_PK800_propozicie_2024.pdf)M SPK_PK800_propozicie_2024.pdf[Propozície - Majstrovstvá SPK PK-800, 2024]461 kB

Plagát 2024Slovenský poľovnícký zväz, okresná organizácia vo Vranove nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj a barokový kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou, Vás srdečné pozývajú na 5. ročník Dňa poľovníctva a ochrany prírody pre deti.  Čaká  Vás svätohubertská svätá omša, klubové výstavy poľovníckych psov, súťaž vo varení poľovníckeho gulášu,  lesná pedagogika,  vystúpenie Vilo Kalman z Drišľaku a mnoho iných sprievodných podujatí.

Všetci ste vítaní. 

WhatsApp Image 2024 05 06 at 08.26.44V Nitre rokoval Snem Slovenskej poľovníckej komory. Skoro 100 % - ná účasť delegátov potvrdzuje záujem o dianie v poľovníctve a poľovníckej samospráve. Okrem povinných ekonomických materiálov rozbor hospodárenia a rozpočet na ďalšie obdobie a správe dozornej rady k rozpočtu a kontrole vykonanej pred snemom sa delegáti venovali budúcnosti poľovínctva. Ekonomika, mediálna komunikácia , vzdelávanie a analýza kandidátov do volieb do Európskeho parlamentu. Spomenuli sme si na rok 2019 kedy niektorí novozvolený poslanci EP začali svoje pôsobenie zákazom poľovníctva. Ďakujeme. My volíme poľovníctvo!

IMG 20240425 092313 1 sV rámci Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí za sezónu 2023/2024, ktorú tohto roku organizovala OPK Dolný Kubín v dňoch 24.4. - 28.4.2024 v spolupráci s PZ Žaškov. V dňoch 25.4. - 26.4.2024 bola prehliadka venovaná deťom. Oravskí poľovníci nezabúdajú na prácu deťmi. Využili príležitosť a pripravili zaujímavý program pre deti z materských škôlok a žiakov základných škôl. Deti sa učili spoznávať lesné dreviny, stopy niektorých druhov lesnej zveri a mohli si tiež vymaľovať omalovánky. Súčasťou programu pre deti z materských škôl a žiakov I.stupňa základných škôl bola pripravená interaktívna rozprávka - Ako dobré deti pomohli poľovníkovi nájsť stratené zvieratká - ktorú pripravilo PZ Holica Leštiny v zastúpení Ing.Jánom Krnáčom. Deti sa zoznámili s niektorými lesnými zvieratkami, vypočuli si ich zvuky, zaspievali si spoločne pesničku a na záver boli odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka.

SPK

Predstavenstvo Obvodnej poľovnícke] komory vo Vranove nad Topľou, v súlade s § 18, ods. 2 Stanov SPK, zvoláva

Zhromaždenie členov SPK - fyzických osôb s trvalým pobytom v pôsobnosti tunajšej OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami organizačnej jednotky SPK.

Zhromaždenie sa uskutoční v priestoroch školiacej miestnosti Autoškoly MADURA vo Vranove nad Topľou, ul. Kalinčiakova 871/6, dňa 14.05.2024, so začiatkom o 13.00 hod.

Attachments:
Download this file (img785.pdf)img785.pdf[pozvánka]209 kB

dni polovnictva dukla24Obvodná poľovnícka komora Svidník usporiada v dňoch 7.- 8. júna 2024 kultúrno osvetovú akciu pod názvom "Dni poľovníctva a ochrany prírody pod Duklou". Cieľom tohto projektu je priblížiť verejnosti význam organizovaného poľovníctva na Slovensku ale aj v regióne pod Duklou. Tieto dni budú sprevádzané bohatým programom, najprv so zameraním na generáciu najmenších. Ponúkame priblížiť deťom poľovníctvo a prírodu formou zážitkovej pedagogiky. Pre dospelých, poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť, pripravujeme pohľad do histórie organizovaného poľovníctva v regióne kde, okrem kultúrneho programu a súťaže vo varení poľovníckeho guláša,  je plánovaná výstava zlatých jeleních trofejí ulovených za obdobie 40 rokov spojená s odborným seminárom na tému "Karpatský jeleň pod Duklou" . V rámci tejto akcie dňa 7. júna 2024 v čase od 6:00 h. bude prebiehať Hubertovská kvapka krvi v HTO Nemocnice Svidník, takže pozývame poľovníkov aj nepoľovníkov na darovanie krvi. 

stretnutie zakon ke 42.REGIONÁLNE STRETNUTIE K NOVÉMU ZAKONU O POĽOVNÍCTVE sa uskutočnilo 23.4.2024 v meste Košice. Spolu so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme sa zúčastnili ďalšieho regionálneho stretnutia, tentokrát v Košickom kraji. Opätovne sme sa presvedčili, že komunikovať s ľuďmi z praxe sa vypláca a nachádzame spoločnú reč i riešenia škôd spôsobených zverou, prenájmu revírov, evidovania zmlúv a podobne.

V rámci akcie Čistý revír=čistá príroda, ktorú vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a redakcia Halali vyčistili dobrovoľníci potok Handlovka.

 

 

Ak organizujete letné tábory, resp. chystáte výlet s deťmi do prírody tak nasledujúce minúty patria vám. Záchranárka Petra Hrivnáková má niekoľko dobrých rád ohľadom prvej pomoci pri úraze v prírode.

 

 

MŠ Meseország Veľké Úľany VIII zmensenaMinulý týždeň som mala príležitosť zdieľať svoje skúsenosti ako poľovníčka s malými škôlkarmi. Navštívila som MŠ Dolné Saliby a MŠ s VJM Meseország Veľké Úľany, kde som s radosťou hovorila o práci poľovníkov, zvieratách a dôležitosti ochrany prírody. Naša diskusia sa začala jednoduchou otázkou: "Čo robia poľovníci?" Snažila som sa im vysvetliť, že poľovníci nie sú len ľudia, ktorí lovia zvieratá, ale že ich práca zahŕňa aj starostlivosť o divú zver a ich prostredie. Rozprávala som im o tom, ako poľovníci pomáhajú udržiavať rovnováhu medzi populáciami zvierat a ich životným prostredím.

Nasledovala rozprávka o zvieratkách, ktoré môžeme stretnúť v našich lesoch a lúkach. Deti boli nadšené, keď som im hovorila o rôznych druhoch zvierat a ich jedinečných vlastnostiach. Spolu sme diskutovali o tom, ako môžeme chrániť ich životné prostredie a zabezpečiť, aby mali dostatok potravy a prístrešia. Nakoniec sme sa venovali dôležitosti ochrany prírody. Spoločne sme hovorili o tom, ako každý z nás môže pomôcť chrániť náš planétu tým, že budeme ohľaduplní voči prírode a zvieratám. Deti boli veľmi zanietené a sľúbili, že budú robiť svoj diel pre ochranu životného prostredia.

krnac 19.4.24 2OPK Bánovce nad Bebravou sa snaží aktívne pracovať s mládežou a tak pripravilo dňa 19.4.2024 v rámci výstavne časti Chovateľskej prehliadky v Slatine nad Bebravou sprievodný program pre škôlkarov a žiakov domácej Základnej školy ( s deviatimi postupovými ročníkmi ) s materskou školou. Pre deti z materskej škôlky a žiakov I. stupňa bola pripravená interaktívna rozprávka s poľovníckou tematikou. Rozprávkou sprevádzal deti zástupca OPK Bánovce nad Bebravou Ing. Ján Krnáč. Deti si vypočuli zvuky lesnej zveri, videli aj ich fotky a spoločne si pri tom zaspievali. Na záver boli deti odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. Pre  žiakov vyšších ročníkov bola pripravená hra Putovanie za lesnou zverou, kde títo hľadali lesné zvieratká za rôzneho počasia. Na záver si mohli vyskúšať svoju pozornosť pri hľadaní chýb na obrázkoch lesnej zveri a tiež si zahrali sudoku s poľovníckou tematikou. Okrem tejto akcie si deti pozreli aj vystavené trofeje.

vlado siska parte 02Vladimír Šiška bol dlhoročným funkcionárom Slovenského poľovníckeho zväzu, MsO SPZ v Bratislave, kynologický rozhodca a historicky prvý predseda Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov, zanietený kynológ a chovateľ mnohých plemien poľovných psov.  Bol dlhoročným riaditeľom Medzinárodných výstav psov v Bratislave, ale aj chovateľom holubov, kde dlhoročne pôsobil v Slovenskom zväze chovateľov a Slovenskom zväze poštových holubov.

Až do svojho odchodu na dôchodok bol dlhoročným zamestnancom kancelárie ministerstva vnútra. Bol členom PZ Nitrianska Blatnica.

V rámci štruktúr SPZ bol členom Federálneho výboru poľovníckych zväzov v ČSSR. Od roku 1978 bol členom Kynologickej komisie pri UV SPZ. V rokoch 1983 – 1990 pôsobil ako predseda kynologickej komisie pri UV SPZ.

V roku 1990 po odstúpení predsedníctva, pléna a predsedu SPZ sa stal predsedom akčného výboru a najmä jeho zásluhou  v tom období Slovenský poľovnícky zväz nebol rozpustený  a pretrval až do dnešných čias.

Podieľal sa na uznaní nášho národného plemena – slovenský hrubosrstý stavač a v jeho chovateľskej stanici „z Visiacej skaly“ odchoval 17 vrhov tohto plemena.

So svojimi štvornohými zverencami sa zúčastnil na viacerých popredných národných a medzinárodných kynologických súťažiach.

pozvanka KaMilí kolegovia, priatelia poľovníci !

Obvodná poľovnícka komora Krupina a Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Krupine Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri, ulovenej v okrese Krupina v poľovníckej sezóne 2023/2024, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená v dňoch 20.04.2024 od 08,00 hod. do 17,00 hod. a 21.04.2024 od 08,00 hod. do 12,00 hod. vo výstavných priestoroch strediska v Hontianskych Nemciach, kde budete mať možnosť vidieť až tri nové rekordy okresu Krupina - jeleň 229,05 CIC, daniel 207,37 CIC a muflón 234,55 CIC, okrem iného aj ďalších celkovo 197 medailových trofejí - 41 zlatých, 71 strieborných a 85 bronzových trofejí. 

stretnutie trencin suba kapustova kicko smatanaDňa 16.4.2024 prebehlo prvé z krajských stretnutí zainteresovaných strán k novému návrhu zákona o poľovníctve. V trenčianskom kraji sa na podnet štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jozefa Smatanu a sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva uskutočnilo stretnutie pracovníkov Okresných úradov, Obvodných poľovníckych komôr, Štátnej ochrany prírody SR a Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Stretnutia organizuje SPK z poverenia MPRV SR.

Cieľom týchto stretnutí je prediskutovanie všetkých pálčivých problémov a nastavenie ich riešení v novej legislatíve transparentne komunikáciou so všetkými zainteresovanými stranami. Okrem toho prišiel aktuálnu situáciu s odstraňovaním problémových jedincov medveďa hnedého odprezentovať vedúci zásadového tímu Jaroslav Slašťan.

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD