Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

20221001 125452xVýsledky Majstrovstiev SPK v Malokalibrovom štvorboji M-800 a Guľovom štvroboji G-200, ktoré sa uskutočnili 1.-2. októbra na strelnici v Sielnici. Poverená organizovaním bola OPK Zvolen, hlavný rozhodca: Jozef Mlynárik.

Malokalibrový štvorboj M-800:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (výsledková listina M800 veteráni.pdf)výsledková listina M800 veteráni.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - M-800-veteráni, Sielnica 2022]340 kB
Stiahnúť tento súbor (výsledková listina M800 seniori.pdf)výsledková listina M800 seniori.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - M-800-seniori, Sielnica 2022]489 kB
Stiahnúť tento súbor (výsledková listina G200 seniori, veteráni.pdf)výsledková listina G200 seniori, veteráni.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - G-200, 2022 Sielnica]779 kB

MP logoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ďalší z nástrojov na podporu lovu diviačej zveri, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) a ochrániť chovy domácich ošípaných, vyčlenilo finančné prostriedky na úhradu za ulovenie diviačej zveri.

Úhrada môže byť poskytnutá:

  • užívateľom poľovných revírov zaradených do P I, v ktorých sa nachádza alebo do nich zasahuje vysokoriziková oblasť AMO (modré - reštrikčné pásmo I) vrátane nárazníkovej zóny AMO s Maďarskom (hnedá zóna) vo výške 100 EUR za každého uloveného diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia)
  • užívateľom poľovných revírov nezaradených do reštrikčných pásiem (biela - čistá časť územia SR) vo výške 100 EUR za každý kus ulovenej samičej zveri (diviačica, lanštiak - samica, diviača - samica) 
    Prílohy:
    Stiahnúť tento súbor (katastre_doplnene 22 09 12.xls)katastre_doplnene 22 09 12.xls[PR podľa katastrov, 1.10.2022]748 kB
    Stiahnúť tento súbor (mapa_aktualne,10,22.jpg)mapa_aktualne,10,22.jpg[Mapa AMO, akt. 1.10.2022]7436 kB
    Stiahnúť tento súbor (zastrelne_1.10.2022.pdf)zastrelne_1.10.2022.pdf[Úhrada za zástrelné - pokyny a info, 1.10.2022]103 kB

Presne pred týždňom zorganizovali OPK Zvolen a Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Deň sv. Huberta, ktorého súčasťou bola konferencia zameraná na poľovnícku osvetu a bola určená pre predsedov osvetových komisií i tých, ktorí pracujú s mládežou v Krúžkoch mladých priateľov prírody a poľovníctva, v Klube slovenských poľovníčok, Halali a podobne. Cieľom konferencie bolo zhodnotiť reálny a aktuálny stav poľovníckej osvety na Slovensku, zhodnotiť pozitívne príklady z praxe a načrtnúť víziu pokračovania a vzdelávania, na ktorej pracuje Slovenská poľovnícka komora. Spolu s Národným lesníckym centrom pracujeme na vytvorení vzdelávacieho programu poľovnícky pedagóg, kde sa na základe jeho odbornosti budú rozvíjať komunikačné a organizačné schopnosti...Viac zatiaľ neprezradíme. Držte nám palce. #POLOVNICTVOMAZMYSEL 

 

 

 

SPKNávrh novely zákona o poľovníctve z dielne strany Život Tomáša Tarabu, Filipa a Štefana Kuffu, ktorý bol zaradený do rokovania parlamentu, bude pre poľovníctvo likvidačný a nebude riešiť zníženie stavov zveri, ako to prezentujú jej autori. Návrh má riešiť najmä zodpovednosť za škody spôsobené zverou štýlom „poľnohospodár vyčísli a poľovníci škody v plnej výške zaplatia“. Tento spôsob však nielen že nerozviaže poľovníkom ruky ako to prezentujú autori zákona, ale poľovníci prestanú poľovať. Žiadny z poľovníkov predsa nebude ručiť celým svojim majetkom, aby mohol vykonávať právo poľovníctva! Vzhľadom na absenciu jednotnej metodiky zisťovania škôd nie je reálne možné s istotou zistiť akú reálnu výšku škody zver spôsobila, navyše neexistuje ani právna istota vylúčenia možnej zámeny príčiny zníženia predpokladanej úrody či pôvodcu poškodenia. Z praxe sú známe pokusy pripísať škody suchom na vrub zveri, či škody zákonom chráneným vtáctvom (škorcami) na vrub raticovej zveri.

Odignoruje parlament 152 tisíc podpisov petície Poľovníctvo má zmysel?

Politici už zrejme zabudli na petíciu Poľovníctvo má zmysel, ktorú podpísalo 152 tisíc občanov. Predseda parlamentu vtedy poľovníkom deklaroval, že do parlamentu nepustí žiadnu novelu zákona o poľovníctve, ktorá nebude prerokovaná s poľovníckou samosprávou tak, ako to hovorí zákon o poľovníctve a tak, ako to žiadala aj petícia. Dnes je však takýto zákon zaradený do rokovania parlamentu a s poľovníkmi nikto o návrhoch zmien dodnes nerokoval! 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (stanovisko_SPK_zakon o polovnictve-9,22.pdf)stanovisko_SPK_zakon o polovnictve-9,22.pdf[Stanovisko SPK k návrhu novely zákona o poľovníctve z dielne strany ŽIVOT]200 kB

Krátke video z jubilejných poľovníckych podujatí: 30. ročník DSH Svätý Anton, 20. ročník DSH Bijacovce a 10. ročník DSH Kežmarok. 
#POLOVNICTVOMAZMYSEL

 

 

 

Dni sv. Huberta v Bijacovciach začal organizovať už pred 20timi rokmi Miroslav Čipkár. Roky sa inšpiroval návštevami podujatí vo Svätom Antone, či Českom Kukse a podobným štýlom to začal organizovať aj v Bijacoviach. V Kežmarku taktiež zorganizovali už 10. ročník DSH. Večer pred podujatím zorganizovali v drevenom artikulárnom kostole koncert pre Sv. Huberta od trubačov z Českej republiky.

 

 

 

strelecbezVážení priaznivci poľovníckeho strelectva,

v dňoch 1.-2. októbra 2022 sa na strelnici SNP v Sielnici uskutočnia Majstrovstvá SPK v disciplíne Malokalibrový štvorboj M-800, Guľový štvorboj G-200 a II. nominačná súťaž v PK na ME 2023. Organizovaním tohto podujatia je poverená OPK Zvolen.

Na podujatie je možné prihlásiť sa kvôli organizačno-technickému zabezpečeniu aj vopred vyplnením elektronického formulára po kliknutí:
Prihlasovanie na M-800, 1.10.2022
Prihlasovanie na G-200 (+ II. nominačná súťaž na PK), 2.10.2022

Súťaž sa uskutoční podľa pravidiel Streleckého poriadku SPK a vydaných propozícií, ktoré sú súčasťou prílohy.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozicie_M_800_2022.pdf)Propozicie_M_800_2022.pdf[Propozície M SPK v M-800, 2022]493 kB
Stiahnúť tento súbor (propozicie_M SPK_G200 a PK500_2022.pdf)propozicie_M SPK_G200 a PK500_2022.pdf[Propozície M SPK v G-200+PK-500, 2022]469 kB

Krátke video o správaní jelenej zveri počas jelenej ruje.

 

VITAZI cs100 2022Výsledky Majstrovstiev SPK v Compak Sportingu, ktoré sa uskutočnili 17. septembra na strelnici v Trnovci nad Váhom. Poverení organizovaním boli Strelecký areál Hubert v Trnovci nad Váhom a OPK Šaľa, hlavný rozhodca: Pavol Šléger.

Výsledky M SPK kategória seniori:

 

K problematike výkupu, predaja a spracovania diviny sme sa rozprávali počas druhého "výstavného" dňa na CVPP. K tejto zaujímavej problematike boli prizvaní kmopetentní hostia:

strelec1Vážení streleckí priatelia,

v prílohe nájdete aktualizovaný kalendár streleckých podujatí platný od *13.9.2022.

Nastala zmena termínu finálového kola Ligy SPK v M-800, ktorý sa presunul na 8.10.2022 v rámci súťaže Príbelský strapec (OPK VK). V rámci M SPK v CS-100 sa uskutoční I. nominačná súťaž na ME v PK 2023 a 2. októbra sa uskutoční II. nominačná súťaž na ME v PK 2023.

SK SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (strel.kalendar_9_2022.pdf)strel.kalendar_9_2022.pdf[Aktual. termínový kalendár strel. podujatí 2022]152 kB

strelec1Vážení priaznivci poľovníckeho strelectva,

dňa 17. septembra 2022sa na strelnici Hubert v Trnovci nad Váhom uskutočnia Majstrovstvá SPK v disciplíne Compak sporting CS-100, 1 . nominačná súťaž v PK na ME 2023 a zároveň vyhodnotenie Ligy o Pohár SPK v CS. Organizovaním tohto podujatia je poverená OPK Šaľa v spolupráci so strelnicou HUBERT.

Súťaž sa uskutoční podľa pravidiel FITASC, Streleckého poriadku SPK a vydaných propozícií, ktoré sú súčasťou prílohy.

Na podujatie je potrebné prihlásiť sa vopred vyplnením elektronického formulára na stránke www.strelnicahubert.sk.

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (propozicie_M_SPK_2022_CS100 a PK500.pdf)propozicie_M_SPK_2022_CS100 a PK500.pdf[Propozície na M SPK v CS-100, 2022]456 kB

 

Diskusia alebo ako sme to nazvali na celoštátnej poľovníckej výstave "poľovnícke fórum", ste mohli sledovať na hlavnom pódiu v pavilóne F. Diskusie, ktoré tu odzneli sa vám budeme snažiť prinášať každý piatok prostredníctvom YouTube kanála halalislovensko a my pevne veríme, že si nájdu svojich sledovateľov. Ak ste zachytili aspoň minimálne informácie, môžete vedieť, že program sme mali po celé 4 dni poriadne nabitý a svojou prítomnosťou nás poctili viaceré zaujímavé osobnosti.

V úplne prvom zostrihu sa budeme venovať veľmi horúcej téme - africkému moru ošípaných.

Nedela sv Huberta200Po dvoch rokoch opät ožíva tradícia osláv Svätého Huberta v múzeum Liptovskej dediny v Pribyline. Prídte všetci, ste srdečne pozvaní, čaká na Vás bohatý sprievodný program. Členovia OPK Liptovský Mikuláš si prosím nezabudnite poľovný lístok - ako podmienka pre zľavnené vstupné pre Vás aj vašu rodinu.

 DSC3587 zmensenaDňa 20.8.2022 sa pri príležitosti konania Celoštátnej poľovníckej výstavy Poľovníctvo a príroda uskutočnil 46. ročník  súťaže  Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o Putovný pohár prezidenta SPZ. Súťaž sa konala v priestoroch Národného poľnohospodárskeho múzea v areáli Agrokomplex v Ntire. 

Hlavným organizátorom súťaže je každý rok Slovenský poľovnícky zväz – ústredie Bratislava a Slovenská poľovnícka komora. 46. ročník spolu organizačne zabezpečovala OkO SPZ a OPK Nitra. Úlohy riaditeľa súťaže sa ujal predseda osvetovej komisie SPK Ing. Miroslav Fuchs, PhF. ktorý je aj predsedom OkO SPZ a OPK Prešov.

 
s rozumomVážení kolegovia,
 
dovoľte, aby sme Vás v mene Obvodnej poľovníckej komory Zvolen, pozvali na pripravovanú odbornú konferenciu, zameranú na rozvoj možností poľovníckej osvety a pozitívnej prezentácie poľovníctva na Slovensku, s názvom "S rozumom do hory, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej poľovníckej komory.
 
Odborná konferencia sa uskutoční 24. septembra 2022, od 9.00 do 12.00. v kultúrnom centre DRUŽBA v Pliešovciach. /program viď príloha/.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (S rozumom do hory_Návratka.doc)S rozumom do hory_Návratka.doc[S rozumom do hory - návratka]106 kB
Stiahnúť tento súbor (S rozumom do hory_print.pdf)S rozumom do hory_print.pdf[S rozumom do hory - pozvánka]676 kB

DSC 0330Prof. MVDr. JOZEF BÍREŠ, DrSc. je ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Predtým pracoval na oddelení chorôb oviec v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach. Pôsobil aj na Vysokej škole veterinárskej ako odborný asistent Katedry vnútorných chorôb prežúvavcov a ošípaných. Bol vedúcim Akreditovaného klinického skúšobného laboratória, ktoré bolo prvým pracoviskom na slovenských univerzitách. Vykonával funkciu prorektora pre rozvoj a styk s praxou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie kde neskôr pôsobil aj ako profesor.

Systém riadenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR musí byť dobre prepracovaný, aby zvládal mimoriadne náročné úlohy. Koľko tam pôsobí stredísk a čo vykonávajú v rámci svojich povinností? 

 DSC3207 zmensenaSlovenská poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz usporiadali dňa 20.8.2022 pri príležitosti konania Celoštátnej poľovníckej výstavy "Poľovníctvo a príroda", pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana medzinárodnú konferenciu s názvom „Poľovníctvo ako služba občianskej spoločnosti“ na tému „Škody spôsobené zverou a na zveri“

Úvodnú prednášku prezentoval Bajdik Péter, generálny tajomník Maďarskej poľovníckej komory, ktorý vystupoval aj z poverenie predsedu Maďarskej agrárnej komory Balázsa Győrfiho s názvom Spoločný postup pri riešení otázky škôd spôsobených zverou a na zveri v Maďarsku. Riešenie otázok škôd v Českej republike odprednášal Tomáš Kunca, riaditeľ odboru Ministerstva zemědělství ČR a Aktuálne otázky týkajúce sa škôd spôsobených zverou na Slovensku pán predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho a prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký.  

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Škody spôsobené zverou a na zveri CVPP2022, fin.(1).pptx)Škody spôsobené zverou a na zveri CVPP2022, fin.(1).pptx[Prezentácia - Škody spôsobované zverou a na zveri, T. Lebocký]1191 kB

 DSC3179 zmensenaSPK z poverenia MPRV SR a ministra Samuela Vlčana usporiadala v dňoch 18-21.8.2022 Celoštátnu poľovnícku výstavu „POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA“ 2022, ktorá sa po prvýkrát uskutočnila v rámci najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Podľa informácií agrokomplexu sa podujatia zúčastnilo viac ako 80 tisíc ľudí, čo je aj pre poľovníctvo neklamný znak, že ľudia a to nie len poľovníci, mali o našu výstavu veľký záujem. Dôkazom toho boli pavilóny F a A plné ľudí. I účasť na poľovníckych fórach - diskusiách na hlavnom pódiu v pavilóne F nás milo prekvapila, nakoľko hľadisko bolo takmer vždy obsadené.

img 0085 zmensenaV sobotu dňa 3.9.2022 sa v rámci 30. ročníka Dní svätého Huberta uskutočnili po dvojročnej odstávke Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov a ostatnej zveri. MS vo vábení jeleňov sa zúčastnilo 22 vábičov. Na bedňu najlepších vystúpili:

1. Daniel Demeter
2. Milan Kubulek
3. Miroslav Poliček

Daní vábiči umiestnení automaticky postupujú na budúcoročné Majstrovstvá Európy vo vabení jeleňov, ktoré sa uskutočnia v Českej republike. Rozhodcovská jury sa skladala zo skúsených poľovníkov a vábičov, kde post predsedu zastával Jozef Hlásnik, ďalší rozhodcovia: Andrej Gočár, Ján Nôžka, Peter Šmehýl.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ostatna_2022.pdf)ostatna_2022.pdf[VL - MS vo vábení ostatnej zveri, 2022]200 kB
Stiahnúť tento súbor (jelenia_2022.xls.pdf)jelenia_2022.xls.pdf[VL - MS vo vábení jeleňov, 2022]205 kB

V septembri si veľká väčšina poľovníkov a poľovníckych organizácií pripomína a uctieva svojho patróna poľovníkov Svätého Huberta. Aj dnes sa stretávame na najväčšej oslave poľovníctva na jubilejnom 30. ročníku Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta vo Svätom Antone. Každý víkend nás čakajú akcie po celom Slovensku a v novom PIF si môžete pozrieť a vybrať, kde sa vyberiete.

#POLOVNICTVOMAZMYSEL

 

 

 

1.miesto VITAZ jaroslav seleckyVyhodnotenie súťaže NAJ Abnormalita prebehlo dňa 21.8.2022 o 16,00 hod. na hlavnom pódiu v pavilóne F počas konania CVPP 2022.

Ďakujeme našim partnerom: O2 Bussines services, časopisu Poľovníctvo a rybárstvo, Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Národnému lesníckemu centru, že prispeli hodnotnými cenami do súťaže NAJ Abnormalita, ktorú organizovala Slovenská poľovnícka komora spolu s redakciou TV relácie Halali.

Členovia odbornej poroty boli:

Ing. Tibor Lebocký, PhD. – SPK (predseda)
Ing. Marcel Lehocký, PhD. – LESY SR, š. p.
Ing. Jozef Bittara – VLM SR, š. p.
Ing. Oskár Takács – SOŠL Prešov
David Vaca – časopis Svět Myslivost
i

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vyhodnotenie_sutaze_pptx_tv_podium.pptx)vyhodnotenie_sutaze_pptx_tv_podium.pptx[Prezentácia pre vyhodnotenie súťaže na pódium, pav. F]6366 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_NAJ_Abnormalita_daniele.pdf)VL_NAJ_Abnormalita_daniele.pdf[VL - NAJ Abnormalita 2022, kategória daniele]491 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_NAJ_Abnormalita_srnce.pdf)VL_NAJ_Abnormalita_srnce.pdf[VL - NAJ Abnormalita 2022, kategória srnce]496 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_NAJ_Abnormalita_jelene.pdf)VL_NAJ_Abnormalita_jelene.pdf[VL - NAJ Abnormalita 2022, kategória jelene]488 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_NAJ_Abnormalita_celkovo.pdf)VL_NAJ_Abnormalita_celkovo.pdf[VL - NAJ Abnormalita 2022, celkovo]535 kB

hubert.kvapkaPOĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL! HUBERTOVSKÁ KVAPKA KRVI BOLA ÚSPEŠNÁ, ĎAKUJEME!

Len za necelé 4 hodiny času na Celoštátnej poľovníckej výstave s medzinárodnou účasťou "POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA" 2022 prišlo darovať krv úžasných 23 darcov, ktorí sa rozhodli pomôcť darovaním toho najvzácnejšieho. Vhodných darcov bolo presne, z čoho mala radosť aj Národna transfúzna služba SR, pracovisko Nitra.

POZOR

Tí, ktorí nestihli prísť a predsa chcú stále pomôcť, môžu darovať krv už budúcu sobotu na 30. ročníku Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta v kaštieli Múzea vo Svätom Antone od 8.00 hodiny.

Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

Hľadať

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Telekomunikačný partner

O2BD

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.